Lista wykładów otwartych organizowanych w tym roku akademickim 2020/21

dr inż. Alicja Stanisławska, dr inż. Michał Bartmański,
mgr inż. Marcin Wekwejt, mgr inż. Łukasz Pawłowski

Insytut Technologii Maszyn i Materiałów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

10.10.20r.

,,Nowoczesne technologie w medycynie"

Zobacz więcej

dr inż. Wojciech Jan Karwowski

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie

19.01.21r.

,,Od nauki, do biznesu, czyli rzecz o hydrożelach"

Zobacz więcej

       

Lista wykładów otwartych organizowanych w tym roku akademickim 2019/20

dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

19.11.19r.

,,Metody otrzymywania porowatych materiałów na bazie polimerów naturalnych do zastosowań w inżynierii tkankowej"

Zobacz więcej

dr inż. Michał Bartmański

Instytut Technologii Maszyn i Materiałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

10.12.19r.

,,Nowoczesne warstwy i powłoki stosowane w implantologii"

Zobacz więcej

dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

21.01.20r.

,,Poliuretany na straży naszego życia i zdrowia"

Zobacz więcej

Lista wykładów otwartych zorganizowanych przez KN 'MwM' w roku akademickim 2018/2019:

dr hab. n. med. Tomasz Mazurek

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

29.05.19r.

,, Termoablacja guzów kości w nawigacji 3D"

Zobacz więcej

Rob Howard

http://www.robhoward.me

23.03.19r.

,, Present Perfect(ly): Reworking Presentation Skills"

Zobacz więcej

dr inż. Milena Supernak-Marczewska

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

20.02.19r.

,,Inżynieria powierzchni w projketowaniu implantów metalicznych przenoszących obciążenia"

Zobacz więcej

dr. hab. n. farm. Magdalena Prokopowicz
mgr farm. Adrianna Skwira
mgr farm. Adrian Szewczyk

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

15.01.19r.

,, Mezoporowate materiały krzemionkowe w badaniach preformulacyjnych nad dwufunkcyjnym nośnikiem substancji leczniczych do kości"

Zobacz więcej

dr inż. Paulina Strąkowska

Zespół Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania,
Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej

13.12.18r.

,,Hybrydowe warstwy diament-bioceramika: nowa modyfikacja warstwy wierzchniej implantów tytanowych"

Zobacz więcej

dr inż. Agnieszka Jelonek

Biovico

22.11.18r.

,,Syntetyczne Biomateriały w chirurgii kostnej"

Zobacz więcej

Andrzej Jelonek

Odział Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

22.11.18r.

,,Biomateriały stosowane w krążeniu pozaustrojowym"

Zobacz więcej

dr Justyna Kozłowska

Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

29.10.18r.

,, Zastosowanie mikrocząsteczek w medycynie i przemyśle kosmetycznym

Zobacz więcej

Lista wykładów otwartych zorganizowanych przez KN 'MwM' w roku akademickim 2017/2018:

mgr Beata Kaczmarek

Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

02.02.18r.

,, Materiały na bazie polimerów naturalnych do zastosowań w inżynierii tkankowej

Zobacz więcej

prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Zespół Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Politechniki Gdańskiej

01.03.18r.

„Implanty - nadzieje i zwątpienia”

Zobacz więcej

lek. med. inż. Andrzej Molisz

Zakład Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

26.03.18r.

„Implanty ślimakowe jako nowoczesna proteza słuchu”

Zobacz więcej

prof. Michel Mesnard

University of Bordeaux

18.04.18r.

,,Implants for Spine and Temporomandibular joints”

Zobacz więcej

mgr inż. Kamila Szafulera

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

26.04.18r.

,,Zastosowanie promieniowania jonizującego w syntezie, modyfikacji oraz sterylizacji nowoczesnych biomateriałów”

Zobacz więcej

dr n. med. Sebastian Beta

Odział Kardiochirurgii Specjalistycznego Szpitala w Wejherowie

23.05.18r.

,,Rodzaje protez zastawek serca w kardiochirurgii"

Zobacz więcej

mgr inż. Alicja Stanisławska

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej

23.05.18r.

,,Bionanoceluloza - właściwości i perspektywy zastosowań"

dr inż. Kamila Żelechowska

Katedra Ciała Stałego Politechniki Gdańskiej

13.06.18r.

,,Nanostruktury węglowe w zastosowaniach biomedycznych"

Zobacz więcej