Udział członków KN 'MwM' w Konferencjach

Marta Sauer

,,Wpływ szybkości mieszania cementu stomatologicznego na jego własciwości fizyczne"

14-15.04.18r.

'Fizyka dla Medyka'

Zobacz więcej

Joanna Łata, Natalia Nurzyńska

,,Właściwości powierzchniowe bioaktywnych cementów kostnych z dodatkiem nanocząstek srebra"

19-20.05.18r.

' Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia'

Zobacz więcej

Patryk Tęczar

,,Powłoki nanohydroksyapatytowe na stopie tytanu nakładane metodą elektroforetyczną"

19-20.05.18r.

' Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia'

Zobacz więcej

Balbina Makurat, Stefania Jones

,,Przewodnictwo protonowe w ampułkach Lorenziniego"

19-20.05.18r.

' Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia'

Zobacz więcej

Marta Sauer

,,Efficiency of bioactive PMMA-HAp composite bone cement modified with chitosan"

13-16.06.18r.

'Chemistry for beauty and health'

Zobacz więcej

Julia Weber, Tomasz Szwangruber

,,Badanie właściwości powierzchni stopu Ti13Zr13Nb modyfikowanej nanorurkami TiO2 i nanocząsteczkami Cu"

28-29.06.19r.

'IMPLANTY2019'

Zobacz więcej

Joanna Łata

,,Właściwości mechaniczne cementów stomatologicznych z dodatkiem nanometali"

28-29.06.19r.

'IMPLANTY2019'

Zobacz więcej