Opiekunowie:


Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek

 

 

Zespół Biomateriałów

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

Wydział Mechaniczny

Koordynator / Zastępca opiekuna naukowego:

mgr inż. Marcin Wekwejt

pok.: 203 budynek WM
e-mail: marcin.wekwejt@pg.edu.pl

 

Zespół Biomateriałów

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

Wydział Mechaniczny