Obecna struktura Koła Naukowego „Mechanik” składa się z Zarządu Koła, który we współpracy z grupą organizacyjną jest odpowiedzialny za bieżąca pracę koła oraz  grup projektowych, pracą których kierują koordynatorzy grup. Wszystko odbywa się pod okiem Opiekuna koła naukowego, w postaci pracownika Politechniki Gdańskiej.

ZARZĄD KOŁA:

Prezes Zarządu:

Wojciech Hroboni

wojtekhroboni94@gmail.com

Wiceprezes:

Sławomir Kaniewski

slawek.kaniewski@gmail.com

Sekretarz:

Konrad Kristiansen

konrad.kristiansen@gmail.com

OPIEKUN:

dr inż. Bogdan Ścibiorski

pok. 239B Gmach Wydziału Mechanicznego

bscibior@sunrise.pg.gda.pl

+48 (058) 347-17-89

Na chwilę obecną w kole działają aktywnie aż 82 osoby. 16 w grupie PneumoTeam PG, 8 w grupie organizacyjnej, 3 w grupie Robotyki, natomiast pozostałe 55 w PG Racing Team.