Historia Koła Naukowego sięga aż do roku 1962, kiedy to pod opieką prof. Stanisława Miłosia, rozpoczęło swą działalność „Koło Technologów”.

W jego skład wchodziły trzy sekcje:

  • Technologii Budowy Maszyn,
  • Spawalnictwa,
  • Obróbki Drewna.

Ówczesna organizacja zajmowała się planowaniem referatów naukowych, dotyczących automatyzacji procesów technologicznych oraz organizowaniem wycieczek do zakładów przemysłowych.

 

Ciekawym przedsięwzięciem zrealizowanych przez członków Koła był projekt reorganizacji stołówki w „Bratniaku”. Przy współpracy z innymi uczelniami dziesięciokrotnie organizowano ogólnopolskie seminaria naukowe, które były miejscem prezentacji najlepszych prac dyplomowych oraz najnowszych rozwiązań technicznych. Po latach Koło skończyło swoją działalność na forum Politechniki Gdańskiej.

 

Reaktywacja koła naukowego nastąpiła w czerwcu 1997 roku. Z inicjatywy studentów i Rady Wydziału Mechanicznego przywrócono do życia koło naukowego, tym razem pod nazwą Mechanik. Działalność koła nawiązuje do wieloletniej tradycji naukowego ruchu studenckiego na wydziałach mechanicznych PG. Od tego czasu Koło Naukowego działa na Wydziale Mechanicznym z okresami przejawiającymi się większą, a czasem nieco mniejszą aktywnością.

 

Obecnie w KN „Mechanik” istnieje wiele grup, prowadzących szereg działań o rozległym zakresem tematyki, mającej związek z programem studiów na Wydziale Mechanicznym. Działania te mogą zwiększyć umiejętności studentów, a także umożliwią zdobycie cennych kontaktów i doświadczenia w pracy w grupie nad różnymi przedsięwzięciami.