Podstawowymi celami naszej działalności są:

 • integrowanie środowiska studenckiego PG,
 • promowanie wybitnych studentów Wydziału Mechanicznego PG,
 • utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z naszą organizacją oraz rozwijanie kontaktów zawodowych między studentami naszego wydziału i firmami branżowo związanymi z Wydziałem Mechanicznym,
 • wyjazdy do zakładów produkcyjnych i biur projektowych,
 • przygotowanie członków do standardów pracy w firmach inżynierskich – system pracy naszego koła opiera się na tych standardach,
 • rozpowszechnianie najnowszej wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych,
 • organizacja szkoleń podnoszących wszechstronne umiejętności członków koła, ze szczególnym poświęceniem uwagi na szkolenia w zakresie związanym ze specjalizacją studiów,
 • zachęcanie studentów do aktywnego poznawania wiedzy technicznej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych,
 • rozwój umiejętności miękkich: publiczne wypowiedzi, autoprezentacja, konstruktywne przedstawianie własnych projektów, profesjonalne podejście do zadanych problemów,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, realizowanie ciekawych projektów naukowych,
 • organizowanie wycieczek tematycznych, wyjazdy na targi, pokazy, autorskie prezentacje i szkolenia,
 • działania na rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.