prezes: Jakub Łaga jacob.laga@gamil.com

Opiekun naukowy:

dr inż. Bogdan Ścibiorski

 

Telefon 58 348 62 61

knmechanik.pg@gmail.com

www.facebook.com/KNMechanik