Zespół Zarządzania Jakością i Metrologii

 

Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. uczelni

 

Zespół Zarządzania Jakością i Metrologii prowadzi badania naukowe związane z pomiarami wielkości, geometrii i powierzchni przedmiotów. Do badań o charakterze podstawowym należą pomiary stykowe powierzchni i ich analizy w ujęciu statystycznym, normatywnym i widmowym nierówności profili, dekompozycje pasmowe składowych falistości i chropowatości powierzchni. W ujęciu praktycznym prowadzone są prace diagnostyczne oddziaływań układu obróbkowego oparte na identyfikowaniu zakłóceń nierówności powierzchni. W badaniach statutowych realizowane są bezstykowe pomiary powierzchni z zastosowaniem różnych przetworników laserowych i doskonaleniem tych układów oraz badania wpływu parametrów obróbkowych na strukturę geometryczną powierzchni w stanie utwardzonym.