Zespół Projektowania i Automatyzacji Procesów Technologicznych

 

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. inż. Adam Barylski

 

Zespół Projektowania i Automatyzacji Procesów Technologicznych jest najliczniejszym zespołem dydaktyczno-badawczym w Katedrze TMiAP. Zajmuje się komputerowo wspomaganym projektowaniem procesów technologicznych oraz komputerowo wspomaganym projektowaniem systemów produkcyjnych. Tematyka badawcza i dydaktyczna obejmuje również technologie materiałów polimerowych i techniki przyrostowego kształtowania modeli i części maszyn. Jednymi z wiodących w skali kraju są badania i rozwój podstaw i technologii obróbki wykończeniowej bezwiórowej przez nagniatanie oraz ściernej przez docieranie, mikroszlifowanie oraz gładzenie elementów metalowych i ceramicznych. Zainteresowania pracowników zespołu dotyczą także zasad eksploatacji i remontów maszyn oraz rozwiązań biznesowych dotyczących nowych projektów inwestycyjnych w aspekcie większej produktywności i zastosowania technik Lean Production.