Zespół Obrabiarek, Narzędzi i Obróbki Skrawaniem 

 

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski

 

Działalność naukowo-badawcza i usługowa Zespołu Obrabiarek, Narzędzi i Obróbki Skrawaniem  dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z maszynami technologicznymi, w tym z budową i eksploatacją obrabiarek oraz narzędzi skrawających. Do zadań Zespołu należy między innymi kontynuowanie wieloletnich tradycji w obszarze naukowym dotyczącym mechanicznej technologii drewna, a w szczególności badania efektów energetycznych procesu przecinania drewna, propagowanie materiałooszczędnych technologii przecinania, a także badania dynamiki pił tarczowych. Zespół posiada duże doświadczenie we współpracy z otoczeniem gospodarczym, czego efektem były liczne wdrożenia maszyn, narzędzi i urządzeń diagnostycznych, współudział w projektach wspieranych finansowo przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, pomoc w merytorycznym przygotowaniu projektów dla programów operacyjnych  Innowacyjna Gospodarka i  Inteligentny Rozwój, ekspertyzy oraz opinie o nowych technologiach.