1. Organizatorzy

 1.     Komitet naukowy
  • prof. Stanisław Adamczak
  • prof. Tadeusz Burakowski
  • prof. Adam Barylski
  • prof. Mieczysław Feld
  • prof. Józef Jezierski
  • prof. Mieczysław Kawalec
  • prof. Romulad Kolman
  • prof. Mieczysław Korzyński
  • dr Maciej Kozłowski
  • prof. Leon Kukiełka
  • prof. Stanisław Laber
  • prof. Jerzy Łunarski
  • prof. Stanisław Legutko
  • prof. Aleksander Nakonieczny
  • prof. Bogdan Nowicki
  • prof. Wiesław Olszak
  • prof. Stanisław Płonka
  • prof. Włodzimierz Przybylski
  • prof. Krzysztof Tubielewicz
  • prof. Kazimierz Zalewski
 2. Komitet organizacyjny
  • prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski - Przewodniczący
  • dr inż. Aleksandra Wiśniewska - Sekretarz
  • dr inż. Bogdan Ścibiorski - Sekretarz
  • dr inż. Jerzy Zieliński

 

2. Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w hotelach zlokalizowanych przy plaży w Sopocie. Opłata za hotel i dojazd do Sopotu nie są uwzględnione w opłacie konferencyjnej. Dla uczestników Konferencji specjalne zniżki (pokoje jedno i dwuosobowe), po podaniu przy rezerwacji hasła: Konferencja TON 2011 w hotelu:

Hotel Bayjonn
ul. Powstańców Warszawy 7
Sopot 81-718
Tel. +48 58 732 75 63
Fax. +48 58 732 75 65
www.bayjonnhotel.pl

Prosimy o szybką rezerwację hotelu ? istnieje możliwość przyjazdu w niedzielę 18.09.2011.

 

3. Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 600 PLN - do dnia 15.06.11 na uczestnika, po tym terminie opłata wynosi 650 PLN. Opłata obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, całkowitego wyżywienia i imprez towarzyszących. Wpłaty należy dokonywać na: Opłat należy dokonywać na rachunek:

PKO BP S.A. I Oddział Regionalny Gdańsk,
nr rach. 52 1020 1811 1022 7188 3600 1333
XI Konferencja Naukowa TON '11.

 

4. Publikacja Referatów

Referaty (jako rozdziały w monografii) wydrukowane zostaną w cyklicznej monografii, pt.: "Współczesne problemy w Technologii Obróbki Nagniataniem", tom 3/2011 (ISBN - 978-83-88579-57-8; 10 punktów), w związku z wymaganiami publikacyjnymi dla rozdziałów w monografii minimalna ilość stron wynosi 12 (wytyczne dla autorów w załączonym pliku pdf). Można opublikować więcej prac niż zgłoszonych referatów.

Wybrane referaty (wg decyzji Redakcji) będą opublikowane w kwartalniku PAN "Archiwum technologii maszyn i automatyzacji" po dostosowaniu do wymagań Redakcji (9 punktów wg listy MNiSW).

 

5. Korespondencja

Korespondencję związaną z Konferencją prosimy kierować na adres:

dr inż. Aleksandra Wiśniewska Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk
Tel. +48 58 347 17 67
E-mail: alewisni2@ pg.gda.pl

 

6. Program Konferencji

Dzień I – 19.09.2011 (poniedziałek)
Dzień II – 20.09.2011 (wtorek)

Dzień I
19.09.2011 (poniedziałek)
10.00 – 10.30 Rejestracja Uczestników, hotel Bayjonn, I piętro
10.45 – 11.00 Kawa, hotel Sheraton, sala Vasco da Gamma, I piętro Centrum Konferencyjnego
11.00 – 11.30 Otwarcie Konferencji - Rektor PG oraz wystąpienia z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. W. PRZYBYLSKIEGO
11.30 – 13.00 Sesja I

 1. Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA - Nowe modele tłumienia i ich zastosowanie do analizy numerycznej procesów szybkościowego nagniatania i walcowania gwintów
 2. Wiesław OLSZAK, Krzysztof CHMIELEWSKI, Wojciech KWACZYŃSKI, Daniel GROCHAŁA - Stabilizacja siły nagniatania powierzchni 3D narzędziem hydrostatycznym ze sprężystym miechem
 3. Tadeusz BURAKOWSKI, Wojciech NAPADŁEK - Laserowe umacnianie udarowe i jego wpływ na właściwości potencjalne warstw wierzchnich materiałów metalowych
 4. Stanisław PŁONKA, Bogusław PYTLAK - Wielokryterialna optymalizacja parametrów operacji nagniatania

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa, hotel Bayjonn
14.00 – 16.00 Sesja II

 1. Leon KUKIEŁKA, Włodzimierz PRZYBYLSKI, Agnieszka KUŁAKOWSKA, Radosław PATYK - Nowe możliwości sterowania własnościami warstwy wierzchniej wyrobów w procesach wielokrotnego wygniatania i ich nagniatania
 2. Agnieszka KUŁAKOWSKA - Badanie i analiza numeryczna procesu nagniatania z uwzględnieniem struktury geometrycznej powierzchni po obróbce poprzedzającej
 3. Krzysztof KUKIEŁKA - Czterorolkowa głowica kątowa do walcowania gwintów o zarysie łukowym na rurach i wałkach
 4. Paweł KAŁDUŃSKI - Analiza mechanizmu pękania powierzchniowego blachy na przykładzie procesu wytłaczania
 5. Łukasz BOHDAL - Modelowanie, analiza numeryczna i ocena jakości powierzchni przecięcia w procesie wykrawania dokładnego
 6. Radosław PATYK - Komputerowe modelowanie i symulacja zjawisk fizycznych w procesie wygniatania regularnych nierówności
 7. Wojciech NAPADŁEK - Laserowe umacnianie udarowe stopu aluminium EN AW-2017A

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 Sesja III

 1. Alicja LABER - Modyfikowanie własności warstwy wierzchniej w procesie nagniatania z wykorzystaniem dodatków eksploatacyjnych
 2. Stanisław LABER - Właściwości tribologiczne żeliwa sferoidalnego ferrytycznego EN-GJSF warunkowane stanem technologicznym warstwy wierzchniej
 3. Henryk CZARNECKI - Właściwości gwintu trapezowego walcowanego na rurach
 4. Andrzej ZABORSKI - Analiza kontaktu w procesie nagniatania
 5. Anna ARASIMOWICZ, Agnieszka DMOWSKA, Bogdan NOWICKI, Anna PODOLAK-LEJTAS - Kompensacja negatywnych aspektów stanu warstwy wierzchniej elementów obrabianych elektroiskrowo obróbką powierzchniową zgniotem
 6. Katarzyna KORZYŃSKA, Tomasz ŻARSKI, Kazimiera KONEFAŁ - Model matematyczny procesu i korelacje pomiędzy parametrami chropowatości powierzchni po nagniataniu ślizgowym

18.30 Spacer po sopockim molo - czas wolny
20.00 Uroczysta kolacja

Dzień II

20.09.2011 (wtorek)
9.00 – 10.30 Sesja IV

 1. Krzysztof CHMIELEWSKI, Daniel GROCHAŁA, Wiesław OLSZAK - Wyniki badań nagniatania narzędziem hydrostatycznym po frezowaniu stali 42CrMo4 o twardości 35 HRC
 2. Agnieszka SKOCZYLAS, Kazimierz ZALESKI - Badania właściwości warstwy wierzchniej po nagniataniu odśrodkowym przedmiotów wycinanych wiązką laserową
 3. Wojciech KWACZYŃSKI, Krzysztof CHMIELEWSKI, Daniel GROCHAŁA - Programowanie frezowania i nagniatania złożonych powierzchni przestrzennych na centrach frezarskich ze sterowaniem wieloosiowym
 4. Krzysztof TUBIELEWICZ, Andrzej ZABORSKI, Ireneusz Piotr CHMIELNIK - Wykorzystanie procesu nagniatania do podwyższania wytrzymałości korozyjno-mechanicznej elementów nagniatanych
 5. Wiesław OLSZAK, Daniel GROCHAŁA - Kątowa głowica hydrostatyczna do nagniatania powierzchni stromych na frezarkach CNC

10.30 – 10.00 Przerwa kawowa
10.45 – 12.00 Sesja V

 1. Jakub MATUSZAK, Kazimierz ZALESKI - Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem
 2. Marek KOWALIK, Tomasz TRZEPIECIŃSKI - Symulacja zarysu roboczego rolek kształtujących w procesie walcowania wzdłużnego
 3. Stefan DZIONK, Włodzimierz PRZYBYLSKI - Falistość powierzchni w procesie nagniatania
 4. Włodzimierz PRZYBYLSKI, Bogdan ŚCIBIORSKI, Aleksandra WIŚNIEWSKA - Rozwój metod i narzędzi do nagniatania
 5. Bogdan ŚCIBIORSKI, Włodzimierz PRZYBYLSKI - Nagniatanie narzędziami ceramicznymi z dociskiem hydrostatycznym
 6. Aleksandra WIŚNIEWSKA, Włodzimierz PRZYBYLSKI - Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym

12.00 Zamknięcie Konferencji
12.15 Obiad