Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Sekretariat:

mgr inż. Angelika Skarżyńska 

+48 58 347 22 04                 

e-mail: ktmiap.wm@pg.edu.pl

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG

+48 58 347 19 82                                                                                                                                      

e-mail: abarylsk@pg.edu.pl