Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Sekretariat:

mgr inż. Angelika Skarżyńska 

+48 58 347 22 04                 

e-mail: ktmiap.wm@pg.edu.pl

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni

+48 58 347 29 67                                                                                                                                     

e-mail: mdeja@pg.edu.pl