Przy współpracy pracowników Katedry Technolgii Maszyn i Automatyzacji Produkcji ukazały się dotychczas następujące książki:

 1. Ziarna i mikroziarna diamentowe - Andrzej Bakoń, Adam Barylski (2017)

 2. Obróbka powierzchni płaskich na docierarkach - Adam Barylski (2013)

 3. Podstawy pomiarów wielkości mechanicznych - Adam Boryczko (2010)

 4. The fundamentals of narrow-kerf sawing: the mechanics and quality of cutting - Kazimierz Orłowski (2010)

 5. Kwalitologia - Romuald Kolman (2009)

 6. Inżynieria wytwarzania - Mieczysław Feld (2008)

 7. Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn - Włodzimierz Przybylski, Mariusz Deja (2007)

 8. Inżynieria jakości w technologii maszyn - Włodzimierz Przybylski, Piotr Grudowski, Mieczysław Siemiątkowski (2006)

 9. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - Mieczysław Feld (2003)

 10. Uchwyty obróbkowe - Mieczysław Feld (2002)

 11. Technologia maszyn i automatyzacja produkcji - Laboratorium - Włodzimierz Przybylski, Mariusz Deja, Bogdan Ścibiorski (2001)

 12. Ćwiczenia z technik wytwarzania - Adam Barylski (1997)

 13. Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn - Mieczysław Feld (1994)

 14. Technologia budowy maszyn - Mieczysław Feld (1993)

 15. Podstawy docierania jednotarczowego powierzchni płaskich - Adam Barylski (1992)

 16. Tiechnołogija powierchnostnoj płasticzeskoj obrabotki. Mietałłurgija, Moskwa - Włodzimierz Przybylski (1991)