Pracownicy

 

Nauczyciele akademiccy:

Imię Nazwisko Tytuł Stanowisko Adres e-mail Telefon Miejsce pracy
Adam Barylski prof. dr hab. inż. prof. zw. PG abarylsk@pg.edu.pl 19-82 pok. 225
Wojciech Blacharski dr inż. st. wykł. wblachar@pg.edu.pl 29-76 pok. 330
Tadeusz Bocheński dr inż. st. wykł. tbochens@pg.edu.pl 18-78 pok. 227
Adam Boryczko dr hab. inż. prof. nadzw. PG aboryczk@pg.edu.pl 14-78 pok. 232
Daniel Chuchała dr inż. adiunkt daniel.chuchala@pg.edu.pl 14-50 pok. 328
Mariusz Deja dr hab. inż. prof. nadzw. PG mdeja@pg.edu.pl 29-67 pok. 230
Michał Dobrzyński dr inż. st. wykł. mdobrzyn@pg.edu.pl 15-53 pok. 331
Stefan Dzionk dr hab. inż. prof. nadzw. PG sdzionk@pg.edu.pl 12-82 pok. 226
Anna Kaczmarek-Peniašková mgr inż. asystent anna.kaczmarek@pg.edu.pl 27-74 pok. 324
Kazimierz Orłowski prof. dr hab. inż. prof. zw. PG korlowsk@pg.edu.pl 21-01

pok. 320

Włodzimierz Przybylski prof. dr inż. prof. emeryt. wprzybyl@pg.edu.pl 18-01 pok. 319
Bogdan Ścibiorski dr inż. st. wykł. bscibior@pg.edu.pl 17-89 pok. 229
Mieczysław Siemiątkowski dr inż. st. wykł. msiemiat@pg.edu.pl 11-82 pok. 325
Alicja Stanisławska dr inż. adiunkt alicja.stanislawska@pg.edu.pl   pok. 208 Nano B
Sławomir Szymański dr inż. st. wykł. sszym@pg.edu.pl 61-44 pok. 329
Aleksandra Wiśniewska dr inż. st. wykł. alewisni2@pg.edu.pl 14-34 pok. 224
Karolina Wszelak mgr inż. asystent karolina.wszelak@pg.edu.pl   pok. 316
Dawid Zieliński mgr inż. asystent dawid.zielinski@pg.edu.pl 23-91 pok. 223

 

Pracownicy techniczni i administracyjni:

Imię Nazwisko                       Tytuł     Stanowisko Adres e-mail Telefon       Miejsce pracy          
Sławomir Klimkiewicz           mgr inż. specjalista nipron@wp.pl 19-00, 15-56 lab. 033
Dariusz Pruski            - r.w.w. - 10-01 paw. jug. nr 1, lab. 033
Angelika Skarżyńska mgr inż. specjalista ktmiap.wm@pg.edu.pl 22-04 pok. 326

 

Doktoranci:

Imię Nazwisko    Tytuł         Stanowisko Adres e-mail Telefon Miejsce pracy
Paweł Magulski mgr inż. doktorant   23-91 pok. 223
Karol Moszyk mgr inż. doktorant   23-91 pok. 223
Tomasz Muziński                mgr inż. doktorant   23-91 pok. 223
Piotr Sender mgr inż. doktorant   23-91 pok. 223
Grażyna Szubrycht mgr inż. doktorant   23-91 pok. 223
Piotr Taube mgr inż. doktorant   23-91 pok. 223
Kamil Wilk mgr inż. doktorant   23-91 pok. 223