Laboratorium Technik Wytwarzania
mgr inż. Sławomir Klimkiewicz - nipron@wp.pl

 

Automatyzacja i modernizacja maszyn produkcyjnych
dr inż. Wojciech Blacharski - wblachar@pg.gda.pl

 

Kompleksowe badania procesów przecinania drewna, szczególnie cienkimi piłami wraz z konstrukcją i badaniami wielopiłowych pilarek ramowych oraz urządzeń diagnostycznych dla pił
prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski - korlowsk@pg.gda.pl

 

Metody przyrostowe produkcji części maszyn w systemie CAD/CAM (Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Adtive Production Method)
dr hab. inż. Stefan Dzionk - sdzionk@pg.gda.pl

 

Szkolenie w zakresie programowania obrabiarek CNC