Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej

 

Opiekun: dr inż. Michał Dobrzyński

 

Lokalizacja: budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 032

 

Tematyka badawcza:

Przeprowadzanie badań z wykorzystaniem Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej oraz oprogramowania pomiarowego maszyny, który umożliwia pomiary wymiarów długości i kąta oraz odchyłek kształtów, kierunków, położeń i bić wraz z możliwością definiowania własnych procedur pomiarowych z wykorzystaniem nominałów w postaci madeli CAD. Kompleksowy pomiar powierzchni krzywokreślnych 3D z użyciem modelu CAD.

 

Aparatura badawcza:

Wyposażenie laboratorium obejmuje Współrzędnościową Maszynę Pomiarową (Coordinated Measuring Machine) Altera 7.5.5 firmy Nikon Metrology NV, stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie pomiarowe CMM Manager, interaktywną tablicę dydaktyczną, szafę klimatyzacyjną zapewniającą utrzymanie precyzyjnej temperatury i wilgotności wymaganych podczas pomiarów.

 

Widok Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej

Stanowisko WMP: maszyna współrzędnościowa, komputer sterujący, oprzyrządowanie ustalająco – mocujące oraz panel sterujący

 

Współrzędnościowa Maszyna Pomiarowa umożliwia współrzędnościowe pomiary metodą stykową (impulsową i/lub skaningową) przedmiotów kontrolowanych. Do podstawowych funkcji Maszyny należy:

•  Zakres pomiarowy X 500, Y 500, Z 400.

•  Możliwość pomiaru w trybie manualnym i automatycznym CNC oraz hybrydowo.

•  Zintegrowany system tłumienia drgań.

•  Zmotoryzowana uchylno-obrotowa skanująca głowica dotykowa centralna o możliwości stosowania końcówek pomiarowych o długości od 30 do 100 mm w kierunku osiowym oraz 40 mm w kierunku bocznym.

•  Magazyn automatycznej wymiany trzpieni i sond pomiarowych.

•  Trzpienie pomiarowe z kulą rubinową w zakresie Ø1.0 – Ø5.0 mm, trzpienie pomiarowe z końcówką o powierzchni walcowej, element umożliwiający mocowanie trzpieni w ukł. gwiazda oraz przedłużki.

•  System zamocowań przedmiotów (cylindrycznych typu wał, tuleja i pryzmatycznych typu korpus, dźwignia) o rozszerzonej funkcjonalności oraz płytę bazową.

 

Głowica skanująca uchylno-obrotowa

 

Oprogramowanie:

Oprogramowanie pomiarowe maszyny CMM-Manager umożliwia kontrolę wymiarów długości i kąta oraz odchyłek kształtów, kierunków, położeń i bić, wraz z możliwością definiowania własnych procedur pomiarowych z wykorzystaniem nominałów w postaci modeli CAD. Maszyna umożliwia kompleksowy pomiar powierzchni krzywokreślnych 3D z użyciem modelu CAD.

 

Programowanie CNC pomiarów dla Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej

Zapisz

Raportowanie wyników pomiarowych

Zapisz