Laboratorium Technologii Docierania

 

Opiekun: prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG

 

Lokalizacja: Budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 025

 

Tematyka badawcza:

Badania podstaw i technologii docierania elementów płaskich, metalowych i ceramicznych, badania energochłonności docierania, jakości powierzchni i intensywności obróbki. Konstrukcja narzędzi specjalnych ścierno-metalowych oraz technik dawkowania zawiesin roboczych, jakości mikroziaren ściernych i kinematyki układów wykonawczych docierarek.

 

Aparatura badawcza:

- docierarka jednotarczowa ABRALAP 380 z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej narzędzia,

- kamera termograficzna V-20 firmy VIGO System S.A. (Warszawa), rozdzielczość 0,05 C, karta pamięci MMC/SD-3500 termogramów, 10 godzin autonomicznej pracy, laserowy wskaźnik wybranej linii obszaru i całego pola widzenia,

- kamera termograficzna PI 160 firmy Optris GmbH (Berlin) - najnowszej generacji,

- trzy polerki laboratoryjne.

Docierarka jednotarczowa - stanowisko badawcze

Stanowisko badawcze - wymuszone dawkowanie zawiesiny ściernej

Stanowisko badawcze – niekonwencjonalny układ kinematyczny Symulacje zagęszczenia ścieżek dla ωt=55 rpm, ωs=30 rpm, odległość minimalna pierścienia od środka tarczy Rmin=115 mm, odległość punktu dla którego mierzone jest zagęszczenie do środka pierścienia r=50 mm, długość ruchu liniowego d=190 mm, prędkość liniowa a) v=50 mm/s , b) 200 mm/s

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz