Laboratorium Przyrostowych Metod Produkcji

 

Opiekun: dr hab. inż. Stefan Dzionk

 

Lokalizacja: budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 004 i 005

 

Tematyka badawcza:

Laboratorium dydaktyczno-badawcze w zakresie wytwarzania elementów metodami przyrostowymi. Zajmuje się między innymi badaniem struktury powierzchni elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi, modelowaniem struktur powierzchniowych oraz pomiarami struktury geometrycznej powierzchni w zakresie pomiarów 2D. Laboratorium może wykonać również ograniczone badania struktury powierzchni metodami optycznymi w tym opisu wad powierzchniowych. W laboratorium można prowadzić szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej 3 D jak i metod wykonywania tych elementów technikami przyrostowymi.

 

Aparatura badawcza:

- urządzenie do wykonywania modeli tworzyw termoplastycznych metodą FDM,

- myjka do modeli,

- komora PCA,

- przyrząd do pomiaru chropowatości m-ki Hommel T100 w tym laptop,

- mikroskop m-ki OLYMPUS w tym laptop i program do obróbki obrazu.