Laboratorium Pomiarów Statycznych i Dynamicznych

 

Opiekun: dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. nadzw. PG

 

Lokalizacja: budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 517

 

Tematyka badawcza:

W laboratorium na podstawie zastosowania bezstykowych przetworników wielkości mechanicznych na wielkości elektryczne prowadzone są pomiary w ramach prac badawczych i zajęć dydaktycznych.  Realizowana tematyka dotyczy bezstykowego pomiaru okrągłości i współosiowości powierzchni walcowych, bezstykowego pomiary profilu nierówności powierzchni, wyznaczania charakterystyk dynamicznych modeli przetworników drgań oraz analizy częstotliwościowej sygnałów okresowych na przykładach profili struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów.

 

Aparatura badawcza:

W laboratorium znajdują się między innymi: stanowisko pomiarowe bezstykowego pomiaru okrągłości i współosiowości powierzchni walcowych, układ przetwornika indukcyjnego do pomiaru przemieszczeń i luzów, stanowisko bezstykowego pomiaru profilu nierówności powierzchni,  stanowisko wyznaczania charakterystyk dynamicznych modeli przetworników drgań oraz układ bezstykowego pomiaru zmiany odległości w małym zakresie pomiarowym. Laboratorium dysponuje unikalnymi układami pomiarowymi przemieszczeń względnych narzędzia do przedmiotu dla toczenia w procesie obróbki.

 

Widok pomieszczenia Laboratorium  Pomiarów Statycznych i Dynamicznych

 

Stanowisko pomiaru okrągłości i współosiowości powierzchni walcowych

Stanowisko bezstykowego pomiaru zmiany odległości