Laboratorium Optycznej Metrologii Warsztatowej

 

Opiekun: dr inż. Michał Dobrzyński

 

Lokalizacja: budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 023

 

Tematyka badawcza:

Laboratorium pomiarów optycznych zajmuje się pomiarami geometrii wyrobów o złożonych kształtach o małych wymiarach z użyciem projektora pomiarowego i mikroskopu optycznego. Dodatkowo analizowane mogą być geometrie narzędzi skrawających z jednoczesną oceną zużycia ostrzy skrawających.

 

Aparatura badawcza:

Wyposażenie laboratorium umożliwia przeprowadzanie badań z wykorzystaniem projektora pomiarowego o pionowej osi świetlnej z procesorem 2D oraz przyrządu do ustawiania i pomiaru narzędzi skrawających Trimos Optima wyposażony w system wizyjny EyeRay Hawk. Procesor danych 2D projektora zapewnia odczyt wartości XY i pomiar elementów geometrycznych skończonych (okrąg, prosta, kąt, …). Przyrząd do ustawiania i pomiaru narzędzi skrawających umożliwia m.in. jednoczesny pomiar pięciu parametrów z automatycznym rozpoznawaniem krawędzi (Z-wysokość, X-promień/średnica, re-promień naroża, kąty nachylenia krawędzi skrawających ostrza), podgląd w świetle odbitym ostrza mierzonego narzędzia skrawającego, pomiar współrzędnych Z/X w świetle odbitym, pomiar promieni oraz tolerancji bicia, wyznaczanie maksymalnego zarysu na obwodzie narzędzia oraz możliwość analizy obrazu rzeczywistego z kamery cyfrowej do oceny zużycia ostrzy skrawających.

Widok pomieszczenia Laboratorium Optycznej Metrologii Warsztatowej

 

Stanowisko projektora pomiarowego o pionowej osi świetlnej z procesorem 2D

Stanowisko do ustawiania i pomiaru narzędzi skrawających Trimos Optima