Laboratorium Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki Drewna

 

Opiekun: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski, prof. zw. PG

 

Lokalizacja: budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 033F

 

Laboratorium zostało założone w roku 1974 w tzw. Pawilonie Jugosłowiańskim” i zostało uruchomione ponownie, po przeprowadzce w grudniu 2015 r., w gmachu Wydziału Mechanicznego od 1.października 2016 r..

 

Tematyka badawcza:

Tematyka badawcza obejmuje przede wszystkim badania procesu skrawania drewna i materiałów drewno pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem procesu przecinania piłami. W ramach tej tematyki prowadzone są badania wyznaczania właściwości materiałowych drewna, takich jak wiązkość i naprężenia tnące w strefie skrawania, w oparciu o wyniki badań skrawalnościowych. Oprócz tego określanie właściwości narzędzi, głównie dynamiki pił tarczowych w warunkach testów dynamicznych i obliczeń numerycznych. Laboratorium dokonuje analizy wibroakustyczne obrabiarek do drewna ze szczególnym uwzględnieniem pilarek formatowych.

 

Aparatura badawcza:

Pilarka ramowa PRW15M z napędem hybrydowym ramy piłowej i wyrównoważonym dynamicznie układem napędowym, będąca stanowiskiem badawczym do wyznaczania właściwości materiałowych drewna w teście skrawalnościowym

Zapisz

Zapisz

Zapisz