Laboratorium Metrologii Warsztatowej

 

Opiekun: dr inż. Michał Dobrzyński

 

Lokalizacja: budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 024

 

Tematyka badawcza:

Laboratorium pomiarów warsztatowych zajmuje się pomiarami długości i kąta w celu określania geometrycznej postaci części maszyn i urządzeń technicznych. Przedmiotem techniki pomiarowej w metrologii wielkości geometrycznych są zagadnienia tolerancji wykonania w budowie maszyn, błędy pomiarów, charakterystyki metrologiczne stosowanych przyrządów pomiarowych oraz zespół teoretycznych i praktycznych problemów związanych z wykonywaniem pomiarów przemysłowych.

 

Aparatura badawcza:

Wyposażenie laboratorium stanowią warsztatowe przyrządy pomiarowe suwmiarkowe, mikrometryczne i czujnikowe, wysokościomierz elektroniczny oraz mikroskopy warsztatowe i długościomierze pozwalające na  pomiary wyrobów w zakresie długości i kąta.

Widok pomieszczenia Laboratorium Metrologii Warsztatowej

Stanowiska pomiarowe długościomierzy i wysokościomierza

 

Zapisz