Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Projektowania i Badań Systemów Produkcyjnych

 

Opiekun: dr inż. Mieczysław Siemiątkowski

 

Lokalizacja: budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 321

 

Tematyka badawcza:

- komputerowo wspomagane projektowanie technologiczne (CAPP) oraz planowanie działań organizacji produkcji według strategii zintegowanego projektowania i wytwarzania wyrobu w holistycznym cyklu PLM rozwoju wyrobu,

- projektowanie struktur systemów produkcyjnych, badanie i usprawnianie działania systemów i przebiegów procesów produkcyjnych z zastosowaniem technik wielowymiarowej analizy danych, planowania eksperymentów czynnikowych oraz metod interaktywnej symulacji komputerowej,

- prototypowania harmonogramów operacyjnych i oceny ilościowej przebiegu dyskretnych procesów wytwarzania i montażu z wykorzystaniem technik badań operacyjnych.

 

Wyposażenie sprzętowe:

 • 20 jednostek (64-bit.) komputerów stacjonarnych,  z obsługą przez serwer z procesorem Intel® Core i3 4130;
 • Rzutnik multimedialny wraz z tablicą dla realizowanych projekcji.

 

Widok Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Projektowania i Badań Systemów Produkcyjnych

 

Oprogramowanie:

Zapisz

 • Autodesk Inventor® 2015, oprogramowanie CAD dla modelowania i projektowania 3D komponentów i konstrukcji mechanicznych;
 • Edgecam Educational 2015 R2, Vero Software Ltd. 2015, pakiet programowy CAM dla programowania obróbki CNC;
 • NX 9.0 firmy Siemens PLM Software - zintegrowany pakiet CAD/CAM/CAE dla projektowania działań procesów w cyklu rozwoju wyrobów ;
 • CALYPSO® 5.4, firmy Carl Zeiss IMT GmbH - programowania przebiegów cykli pomiarowych;
 • Preactor® APS 9.4,  w wersji edukacyjnej, dla harmonogramowania operacyjnego i oceny ilościowej przebiegów procesów produkcyjnych;
 • Bizagi® BPM dla modelowania obiektowego procesów rozwoju wyrobu oraz planowania technologii i organizacji produkcji w notacji Business Process Modelling Notation (BPMN);
 • Witness® 2003, firmy Lanner Group Ltd., dla interaktywnej symulacji komputerowej działania systemów i analizy przebiegów dyskretnych procesów produkcyjnych;
 • Wonderware InTouch 2015, firmy Invensys Systems, Inc. (20 licencji edu.) - pakiet dla wizualizacji i sterowania nadzorującego przebiegu procesów produkcyjnych(dyskretnych  oraz ciągłych)  wraz ze sterownikiem firmy Astor (standard systemu klasy SCADA oraz HMI (ang. Human-Machine Interface);
 • Statistica® w. 12.5 (StatSoft Polska, Sp. z o.o, przedstawiciel StatSoft®, Inc.) – dla zawansowanego modelowania współzależności liniowych i nieliniowych, generowania statystyk opisowych, planowania i analizy wyników eksperymentów DOE, wraz z modułami dla rozwiązywania zadań wielowymiarowej analizy danych (w tym: analiza skupień, analiza czynnikowa i planowanie eksperymentów, drzewa klasyfikacyjne, i inne);
 • CoroGuide® 2.0, Sandvik Coromant 2014, dla doboru narzędzi  i warunków obróbki procesów obróbki skrawaniem;
 • Golem Mini OEE – dla monitorowania pracy maszyn i urządzeń technologicznych oraz planowania zadań obsługi i utrzymania ciągłości eksploatacyjnej środków technicznych;
 • edytor obrazów GIMP 2.8 w zastosowaniach grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej).

 

Model komputerowy systemu w analizie symulacyjnej działania systemu wytwarzania (środowisko programu Witness®)

Modelowanie 3D struktury systemu produkcyjnego dla analizy symulacyjnej  w środowisku pakietu FlexSim®

Wizualizacja prototypowanego harmonogramu przebiegu procesu produkcyjnego (środowisko systemu PREACTOR®)

Model koncepcyjnego projektowania technologicznego w notacji BPMN z środowisku oprogramowania BizAgi Process Modeller

Zapisz

Zapisz