Laboratorium Inżynierii Warstwy Wierzchniej

 

Opiekun: dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. nadzw. PG

 

Lokalizacja: budynek Wydziału Mechanicznego, pom. 231

 

Tematyka badawcza:

Pomiary twardości materiałów i chropowatości powierzchni. Analiza makro- i mikroskopowa struktury powierchni po różnych metodach obróbki, w tym niekonwencjonalnego szlifowania jednostronnego. Analiza mikroskopowa zużycia narzędzi ściernych.

 

Aparatura badawcza: