Laboratorium Dynamiki i Automatyki Maszyn Technologicznych

 

Opiekun: dr inż. Wojciech Blacharski

 

Lokalizacja: budynek Wydziału mechanicznego, pom. 509

 

Tematyka badawcza:

Działalność dydaktyczna i badawcza związana tematycznie z konstrukcją, automatyzacją i modernizacją, diagnostyką i utrzymaniem ruchu układów sterowania i zespołów napędowych obrabiarek i innych urządzeń produkcyjnych.  Laboratorium wyposażone jest w stanowiska dydaktyczne służące do ćwiczeń i prac dyplomowych, między innymi z zakresu sterowania i monitoringu zautomatyzowanych napędów, tworzenia i testów oprogramowania sterującego PLC, sensoryki przemysłowej, a także utrzymania ruchu. Do wspomaganych komputerowo pomiarów stosowane są różne odmiany kart pomiarowych oraz własne konstrukcje przyrządów pomiarowych.

 

Wyposażenie sprzętowe:

- zestaw specjalistycznego oprogramowania o przeznaczeniu szkoleniowym i badawczyn m. in.: programy narzędziowe do sterowników PLC i pulpitów operatorskich, programy do konfiguracji i diagnostyki napędów, programy pomiarowe typu DAQ (np. Labview) oraz inne oprogramowanie z zakresu automatyki przemysłowej, pomiarów i utrzymania ruchu.