Badania Naukowe

 

Do ważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych w ostatnich latach działalności Instytutu Technologii Budowy Maszyn, a następnie Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji należy zaliczyć następujące prace:

 • Wybrane zagadnienia jakości wyrobów w przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego - CPBP - 02.20.
 • Automatyczna przecinarka ściernicowa do prętów i rur stalowych o średnicach do 50 mm.
 • Wielościernicowa (1300 mm) ściernica segmentowa do przecinania dużych przekrojów.
 • Podstawy procesów docierania powierzchni płaskich oraz konstrukcja docierarki jednotarczowej - CPBP-02.20.
 • Przecinarka ściernicowa PS04 do cięcia materiałów trudnoskrawalnych (z ruchem oscylacyjnym stołu i podatnym układem posuwu).
 • Wspomagany komputerowo system projektowania procesów technologicznych kół zębatych walcowych - temat resortowy RP-I-06.
 • Pilarka ramowa (trak) z akumulatorem energii kinetycznej i bezkorbowym napędem – CPBR 6.5.
 • Automatyczna wtryskarka tłokowa WT15MDA.
 • Automat do dogładzania otworów w kołach zębatych (dla FPS POLMO w Tczewie).
 • Pomiar i analiza SGP w diagnostyce obrabiarek i procesach technologicznych - CPBP-02.20.
 • Metrologiczna analiza widmowa SGP w diagnostyce obrabiarek.
 • Tokarko-nagniatarka TUR 50CNC-N do obróbki wałów szczególnie o dużej smukłości - CPBR 6.1-1 (współpraca z FAT PONAR).
 • Technologia nagniatania czopów tarcz korbowych śrub nastawnych (dla ABB ZAMECH).
 • Elastyczny system produkcyjny do obróbki toczonych powierzchni złożonych WJP 407 (dla ZUO HYDROSTER w Gdańsku).
 • Metody diagnozowania i doskonalenia jakości w aspekcie wymagań norm EWG - projekt KBN nr 927006.
 • Optymalizacja procesu nagniatania ślizgowego na tokarkach CNC - proj. bad. KBN nr PB 1299/S1/93.
 • Badania pilarki tarczowej formatowej Fx3 - projekt POIR.01.01.01-00-0588/15 wsparty finansowo przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla Rema S.A. w Reszlu.

 

W Katedrze TMiAP wykonano projekty badawcze finansowane przez Komitet Badań Naukowych i NCN:

 • Opracowanie metody i oprogramowania komputerowego dla doboru parametrów obróbki części maszyn przez nagniatanie – 1995 (kier. W. Przybylski).
 • Widmowe metody monitorowania składowych makro i mikrogeometrii struktury powierzchni toczonej dla celów diagniostyki technologicznej – 1996 (kier. A. Boryczko).
 • Badania przecierania drewna w pilarkach ramowych z akumulacją energii i równoważeniem układu za pomocą cienkich pił poruszających się po eliptycznej trajektorii – 1997 (kier. W. Klimkiewicz).
 • Budowa i badania płaskich docieraków ściernicowo-metalowych – 1998 (kier. A. Barylski).
 • Metodyka diagnozowania systemów jakości małych firm i ich dopasowania do norm europejskich – 1998 (kier. R. Kolman).
 • Określenie zależności pomiędzy cechami charakterystycznymi ściernic a właściwościami użytkowymi procesu przecinania ściernicowego – 1999 (kier. M. Feld).
 • Analiza docierania jednotarczowego w aspekcie wymagań płaskości powierzchni docieranej – 2001 (kier. A. Barylski, projekt promotorski - M. Deja).
 • Badania procesu skrawania drewna cienkimi piłami na pilarkach ramowych z eliptyczną trajektorią ruchu narzędzia – 2001 (kier. W. Przybylski).

 

Pracownicy katedry uczestniczyli w realizacji kilku międzynarodowych programów badawczych, m.in.:

 • Zeitfenstergesteuerte Fertigung von Bautelilen in segmentierten Unternehmen. D1 (TU Karlsruhe – 2001).
 • Optimierung der Arbeits-und Technologieplanung durch Berucksichtidung von interaktionen. E5 (TU Karlsruhe – 2002).
 • Joining by Rolling for Flexible Manufacture of Lightweinght Frame Structures. DFG- TRANSREGIO-10 (TU Dortmund - 2003-2004).
 • Zastosowanie logiki rozmytej do sterowania zautomatyzowanymi systemami wytwarzania. Polsko-franciski program współpracy dwustronnej „POLONIUM" (Université Champagne Ardenne de Reims – IUT de Troyes).

 

Wśród ważniejszych opracowań naukowo-badawczych i konstrukcyjnych wykonanych w Katedrze należy wymienić:

 • Konstrukcja pilarki ramowej wielopiłowej PRW-15, której produkcją przemysłową uruchomiła firma REMA w Reszlu i która sprzedawana jest w austriackiej firmie Wintersteiger (Złoty Medal na Targach Poznańskich DREMA 99 i Puchar Prezesa NOT oraz Ministra Nauki i Informatyzacji w roku 2004).
 • Wizyjny kontroler ostrzy pił tarczowych WKOPTar – (2004, Srebrny Medal na 53. światowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii Bressels - Eureka 2004 w Brukseli).
 • System identyfikacji profilu poprzecznego koła pilarki taśmowej ZaK (2006, Złoty Medal na 55. światowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii Bressels - Eureka 2006 w Brukseli);
 • Piła tarczowa do drewna Ekomultix (2010, Złoty Medal na Targach Poznańskich DREMA 2010);
 • System proekologicznego przecinania drewna piłami tarczowymi (2011, Srebrny Medal w konkursie Innowacje 2011, na 7. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon Innowacje; Srebrny Medal na Seoul International Invetion Fair 2011).
 • Opracowanie założeń konstrukcyjnych modernizacji napędu głównego pilarki tarczowej formatowej - projekt POIR.01.01.01-00-0588/15 wspartego finansowo przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla Rema S.A. w Reszlu.
 • Narzędzia do obróbki przez nagniatanie, m.in. stali hartowanych (dla zakładów Alstom Power S.A. i MAAG Sp. z o.o. w Elblągu) oraz do obróbki dużych wirników turbin – Złoty Medal VIPO (Genewa) na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Gdańsku w 2002.
 • Specjalne docieraki z wkładkami metalowo-ściernymi do docierania płaszczyzn.
 • Ściernica segmentowa do przecinania metali.
 • Urządzenie do elektromechanicznego nagniatania wałów na tokarkach.
 • Trzypoziomowy magazyn obrotowy dla części typu wałek współpracujący z robotem w systemie ESP.
 • Zrobotyzowane stanowisko technologiczne z robotem ABB-IRB-2400 i pneumatycznym oprzyrządowaniem.

 

Obecnie prace naukowe i technologiczno-konstrukcyjne związane są z następującymi zagadnieniami:

 • procesy docierania i mikroszlifowania oraz konstrukcja docieraków,
 • procesy przecinania drewna oraz konstrukcja pilarek ramowych,
 • procesy skrawania różnych materiałów przez toczenie, frezowanie iszlifowanie,
 • procesy nagniatania wraz z konstrukcją narzędzi i oprogramowania dla tokarek CNC,
 • technologiczna warstwa wierzchnia przedmiotów obrobionych różnymi metodami,
 • specjalne narzędzia, uchwyty i przyrządy obróbkowe,
 • diagnostyka maszyn technologicznych i pomiary dynamiczne,
 • technologia formowania wtryskowego przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • systemy zapewnienia i zarządzania jakością TQM, normy ISO w wytwarzaniu maszyn,
 • elastyczne zautomatyzowane systemy wytwarzania (ESP) wraz z symulacją produkcji,
 • projektowanie procesów technologicznych wspomaganych komputerowo(CAPP)
 • organizacja i zarządzanie produkcją- programowanie obrabiarek CNC i robotów (CAM),
 • planowanie i sterowanie produkcją,
 • inżynieria współbieżna (CE) oraz zintegrowane techniki CAD/CAE/CAM,
 • szybkie prototypowanie wyrobów i modeli technikami Raping Prototyping.