Zespół Mechatroniki

Kierownik zespołu:

prof. dr hab. inż. Krzysztof KALIŃSKI
kier. Zespołu Mechatroniki
pok. 108 WM, tel. (58) 347-14-96
kkalinsk@pg.edu.pl, Strona www

Członkowie zespołu:

dr hab. inż. Marek GALEWSKI, prof. uczelni pok. 103 WM, tel. (58) 347-11-21
marek.galewski@pg.edu.pl, Strona www
dr inż. Marek CHODNICKI pok. 118 WM, tel. (58) 347-25-56
marchodn@pg.edu.pl
dr inż. Michał MAZUR pok. 112 WM, tel. (58) 347-15-42
micmazur@pg.edu.pl
mgr inż. Adam DĄBROWSKI pok. 117 WM, tel. (58) 347-20-74
ad.dabrowski@gmail.com
Strona www
mgr inż. Piotr DUBA pok. 413 WM, piotr.duba@pg.edu.pl
mgr inż. Natalia MORAWSKA pok. 112 WM, tel. (58) 347-15-42Strona www