Zespół Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów

Kierownik zespołu:

prof. dr hab. inż. Edmund WITTBRODT, prof. zw. PG
kier. Zespołu Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów
pok. 101 WM, tel.: (58) 347-29-29
e.wittbrodt@pg.edu.pl

Członkowie zespołu:

dr hab. inż. Mirosław GERIGK, prof. nadzw. PG pok. 107 WM, tel. (58) 347-28-23
mger@pg.edu.pl
dr hab inż. Krzysztof LIPIŃSKI, adiunkt PG pok. 110 WM, tel. (58) 347-29-96
klipinsk@pg.edu.pl
dr inż. Rafał HEIN, st. wykładowca pok. 104 WM, tel. (58) 347-24-52
rahe@pg.edu.pl
dr inż. Wiktor SIEKLICKI, adiunkt PG pok. 200A WM, tel. (58) 347-21-83
wiktor.sieklicki@pg.
edu.plStrona www
mgr inż. Anna GRZECZKAasystent PG pok. 200A WM, tel. (58) 347-21-83
dr inż. Wiktoria WOJNICZ, st. wykładowca pok. 109 WM, tel. (58) 347-13-24
wiktoria.wojnicz@pg.edu.pl
mgr inż. Grzegorz BANASZEKwykładowca  pok. 105 WM, tel. (58) 347-20-30
gbanasze@pg.
edu.pl