Zespół Hydrauliki i Pneumatyki

Kierownik zespołu:

dr hab. inż. Paweł ŚLIWIŃSKI, prof. uczelni
kier. Zespołu Hydrauliki i Pneumatyki
pok. 407 WM, tel. (58) 347-22-67
pawel.sliwinski@pg.edu.pl

Członkowie zespołu:

dr hab. inż. Leszek OSIECKI, prof. uczelni pok. 406 WM, tel (58) 347-20-31
losiecki@pg.edu.pl
dr hab. inż. Ryszard JASIŃSKIprof. uczelni pok. 409 WM, tel. (58) 347-29-32
rjasinsk@pg.edu.pl
dr inż. Piotr PATROSZ pok. 408 WM, tel. (58) 347-28-31
piopatro@pg.edu.pl
dr inż. Paweł ZAŁUSKI pok. 410 WM, tel. (58) 347-11-08
pawzalus@pg.edu.pl
mgr inż. Marcin BĄK pok. 408 WM, tel. (58) 347-28-31
marcin.bak@pg.edu.pl