Zakres działalności dydaktycznej

Pracownicy Katedry wykładają następujące przedmioty:

Dla studentów Wydziału Mechanicznego:

1. Mechanika i Budowa Maszyn:

Przedmiot Prowadzący
Applied Mechanics K. Lipiński
Automatyka i Robotyka M. Mazur, M. Chodnicki, A. Dąbrowski
Diagnostyka i Eksploatacja Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych P. Śliwiński
Hydraulika i Pneumatyka L. Osiecki
Hydraulika i Pneumatyka Maszyn Roboczych P. Patrosz
Komputerowe Wspomaganie Projektowania Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych P. Patrosz
Mechanika I E. Wittbrodt, G. Banaszek
Mechanika II E. Wittbrodt, G. Banaszek, A. Dąbrowski
Mechanika Analityczna E. Wittbrodt, G. Banaszek
Mechanika Analityczna - Wybrane Zgadnienia G. Banaszek                                       
Mechanika Ośrodków Ciągłych W.Wojnicz                                         
Metodologia Pracy Zespołowej M. Chodnicki
Napędy i Sterowanie  Hydrauliczne L. Osiecki
Napędy i Sterowanie Pneumatyczne P. Załuski
Projektowanie Napędów Hydraulicznych Maszyn L. Osiecki
Projektowanie Napędów Pneumatycznych P. Patrosz
Wytrzymałość Materiałów I M. Gerigk
Wytrzymałość Materiałów II M. Gerigk, G. Banaszek, B. Kowalska

2. Mechatronika:

Przedmiot Prowadzący
Budowa i Eksploatacja Systemów Mechatronicznych R. Jasiński, P. Patrosz
Elementy Układów Mechatroniczych R. Jasiński
Eksploatacja Urządzeń Mechatroniczych R. Jasiński
Hydraulika i Pneumatyka L. Osiecki
Hydrotronika i Pneumotronika J. Niegoda
Hydrotronika Samochodowa  L. Osiecki
Informatyka I M. Galewski, B. Kowalska
Informatyka II M. Galewski, B. Kowalska
Informatyka III M. Galewski, B. Kowalska
Manipulatory i Roboty Przemysłowe M. Mazur, W. Sieklicki
Mechanika I E. WittbrodtG. Banaszek
Mechanika II E. Wittbrodt, G. Banaszek, A. Dąbrowski
Mechanika III E. Wittbrodt, W. Wojnicz
Mechatronika Płynowa - Systemy R. Jasiński, P. Patrosz
Metody Identyfikacyjne w Mechatronice M. Mazur
Mikromechanizmy i Mikronapędy R. Jasiński
Modelowanie Układów Mechatronicznych K. Kaliński, M. Galewski, B. Kowalska, A. Dąbrowski
Optoelektronika  B. Kosmowski (spoza wydziału)
Podstawy Automatyki R. Hein
Projektowanie Mechatroniczne K. Kaliński
Projektowanie Mechatroniczne II K. Kaliński
Systemy Mechatroniczne Robotów M. Mazur, W Sieklicki
Systemy Nadzorowania Procesów Dynamicznych  K. Kaliński, M. Mazur
Systemy Nadzorowania Procesów Dynamicznych w jęz. angielskim K. Kaliński
Systemy Wbudowane M. Galewski
Sztuczna Inteligencja M. Galewski
Teoria Mechanizmów i Dynamika Maszyn K. Lipiński, G. Banaszek
Teoria Systemów Mechatronicznych R. Hein
Układy Wielomasowe K. Lipiński
Wytrzymałość Materiałów I M. Gerigk


3. Inżynieria Mechaniczno-Medyczna:

Przedmiot Prowadzący
Automatyka i Robotyka I W. Sieklicki                   
Automatyka i Robotyka II W. Sieklicki 
Biomechanika Inżynierska W. Wojnicz
Elementy Układów Mechatroniczych R. Jaisiński
Hydraulika i Pneumatyka L. Osiecki
Inteligentne Techniki Obliczeniowe M. Chodnicki
Mechanika I E. Wittbrodt
Mechanika II E. Wittbrodt, G. Banaszek, A. Dąbrowski
Wytrzymałość Materiałów I M. Gerigk, B.Kowalska, P. Załuski

4. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Przedmiot Prowadzący
Hydraulika i Pneumatyka L. Osiecki
Mechanika I E. Wittbrodt, G. Banaszek       
Mechanika II E. Wittbrodt, G. Banaszek, A. Dąbrowski
Podstawy Automatyki i Sterowania M. Mazur
Wytrzymałość Materiałów I M. Gerigk

5. Technologie Kosmiczne i Satelitarne:

Przedmiot Prowadzący
Drgania Mechaniczne. Dynamika Konstrukcji KiS M. Mazur                                   
Mechanika Analityczna E. Wittbrodt, A. Dąbrowski
Mechanizmy i Konstrukcje Kosmiczne M. Chodnicki, A. Dąbrowski
Mechatronika w Zastosowaniach Kosmicznych M. Chodnicki, A. Dąbrowski
Pojazdy Bezzałogowe M. Gerigk
Robotyka w Eksploracji Kosmosu W. Sieklicki 

Dla studentów Nanotechnologii:

Przedmiot Prowadzący
Mechanika Ciała Stałego i Płynów I K. Lipiński, G. Banaszek
Modelowanie Układów Mechatronicznych M. Mazur
Projektowanie Mechatroniczne W. Sieklicki, M. Chodnicki, M. Mazur

 

Dla studentów Wydziału Elektroniki, Telekominukacji i Informatyki:

Przedmiot Prowadzący
Mechanika K. Lipiński, A. Dąbrowski
Mechatronika II R. Hein, R. Jasiński, A. Bieńkowski
Pneumatyka i Hydraulika w Automatyce i Robotyce R. Jasiński, P. Patrosz                             

Dla kierunków międzywydziałowych:

(Inżynieria Biomedyczna)

Przedmiot Prowadzący
Biomechanika W. Sieklicki
Inżynieria Rehabilitacji Ruchowej W. Sieklicki

 (Inżynieria Materiałowa, Wydział Chemiczny,Wydział Fizyki I Matematyki Stosowanej)

Przedmiot Prowadzący
Biomechanika W. Wojnicz
Mechanika Ciała Stałego i Płynów I i II K. Lipiński (I i II), G. Banaszek (I), P. Patrosz (II)
Wytrzymałość Materiałów N. Morawska, A. Orzechowski, J. Stuczyński