Publikacje w roku 2020

1. Artykuły w czasopismach punktowanych

 • Abramowicz-Gerigk T. , Gerigk M. K. (dawniej: Gerigk M.): "Experimental study on the selected aspects of bow thruster generated flow field at ship zero-speed conditions" - Ocean Engineering; 2020 r.
 • Cuadra C. , Wojnicz W. , Latash M. , Kozinc Z. : "Perceptual and Motor Effects of Muscle Co-activation in a Force Production Tas" - Neuroscience; 2020 r.
 • Dąbrowski A. , Pelzner K. , Krawczuk S. R. (dawniej: Krawczuk S.), Goczkowski J. , Elwertowska A.: "Preliminary results from Hedgehog Rexus project – A sounding rocket experiment on accelerations, vibrations and heat flow" - Acta Astronautica; 2020 r.
 • Kaliński K. J. (dawniej: Kaliński K.), Galewski M. , Mazur M. , Morawska N.: "A technique of experiment aided virtual prototyping to obtain the best spindle speed during face milling of large-size structures" - Meccanica; 2020 r.
 • Rycewicz M. , Macewicz Ł. , Kratochvil J. , Stanisławska A. , Ficek M. , Sawczak M. , Stranak V. , Szkodo M. , Bogdanowicz R.: "Physicochemical and Mechanical Performance of Freestanding Boron-Doped Diamond Nanosheets Coated with C:H:N:O Plasma Polymer" - Materials; 2020 r.
 • Stanisławska A. , Staroszczyk H. , Szkodo M.: "The effect of dehydration/rehydration of bacterial nanocellulose on its tensile strength and physicochemical properties" - Carbohydrate Polymers; 2020 r.
 • Szkodo M. , Chodnicka-Wszelak K. , Deja M. , Stanisławska A. , Bartmański M.: "The Influence of the Depth of Cut in Single-Pass Grinding on the Microstructure and Properties of the C45 Steel Surface Layer" - Materials; 2020 r.
 • Śliwiński P.: "Determination of the theoretical and actual working volume of a hydraulic motor" - ENERGIES -Vol. 13,iss. 22 (2020), s.5933
 • Śliwiński P.: "The Influence of Water and Mineral Oil on Mechanical Losses in a Hydraulic Motor for Offshore and Marine Applications" - Polish Maritime Research; 2020 r.
 • Zagrodny B. , Wojnicz W. , Ludwicki M. , Awrejcewicz J.: "Could thermal imaging supplement surface electromyography measurements for skeletal muscles?" - IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement; 2020 r.

2. Monografie

3. Rozdziały w monografiach

 • Duba P. , Grafik A. , Galewski M.: "Roboty mobilne o kinematyce wzorowanej na kinematyce węży" - Projektowanie i dynamika urządzeń mechatronicznych. Zagadnienia wybrane; 2020 r.
 • Hein R.: "Hybrydowe metody modelowania układów mechanicznych" - Od metody elementów skończonych do mechatroniki; 2020 r.
 • Mazur M. , Galewski M. , Kaliński K. J. (dawniej: Kaliński K.): "Estymacja współczynników sztywności zamocowania podatnego przedmiotu obrabianego na stole frezarki"  w monografii - "Projektowanie i dynamika urządzeń mechatronicznych. Zagadnienia wybrane"; 2020 r.
 • Sieklicki W. , Barański R. , Grocholski S. , Matejek P. , Dyrda M.: "Design and Evaluation of the Platform for Weight-Shifting Exercises with Compensatory Forces Monitoring" - Communications in Computer and Information Science; 2020 r.
 • Sliwinski P., Patrosz P.: "The Influence of Water and Mineral Oil on Pressure Losses in Hydraulic Motor" - Advances in Hydraulic and Pneumatic Drives and Control 2020; s.112-122
 • Załuski P.: "Experimental Research of an Axial Piston Pump with Displaced Swash Plate Axis of Rotation" - Advances in Hydraulic and Pneumatic Drives and Control 2020; Springer, 2020, s.135-145

4. Pozostałe publikacje recenzowane

5. Inne publikacje

 • Wojnicz W. , Wittbrodt E.: "Mechaniczne Metody Badań Materiałów" - publikacja dydaktyczna; 2020 r.

6. Redakcja publikacji

7. Wystąpienia na konferencjach

 • Kosek K. , Szopińska M. , Łuczkiewicz A. , Chodnicki M. , Czyżewicz J. , Fudala-Książek S.: " ‘Human Smart Cities’ – smart cities co-created by researchers and residents"; 2020 r.

8. Projekty badawcze

9. Patenty

10. Ekspertyzy