Publikacje w roku 2019

1. Artykuły w pismach recenzowanych (lista A)

 • Dąbrowski A., Dąbrowski L.: "Inverse heat transfer problem solution of sounding rocket using moving window optimization." - PLoS ONE 14(6): e0218600. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218600, 40.0 pkt. MNiSW 
 • Gerigk M. K. (dawniej: Gerigk M.), Jachowski J., Sargun J.: "A hybrid model of flooding of the ro-ro ships in damaged conditions, TransNav" - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2019,10.12716/1001.13.02.11, 20 pkt.
 •  Kołaczkowska P. Siondalski M. Kowalik R. Pęksa A. Długa W. Zając P. Dederko I. Kołodziejska E. Malinowska-Pańczyk I. Sinkiewicz H. Staroszczyk A. Sommer A. Stanisławska M. Szkodo P. Pałczyńska G. Jabłoński A. Borman P. Wilczek A. Śliwińska: Assessment of the usefulness of bacterial cellulose produced by Gluconacetobacter xylinus E25 as a new biological implant., Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications – 2019, Volume 97, April 2019, Pages 302-312
 • Śliwiński P. : "The influence of water and mineral oil on volumetric losses in the displacement pump for offshore and marine applications"; Polish Maritime Research; 2019
 • Śliwiński P. : "The methodology of design of axial clearances compensation unit in hydraulic satellite displacement machine and their experimental verification"; Archives of Civil and Mechanical Engineering; 2019

2. Artykuły w pismach recenzowanych (lista B)

 • Barański R., Galewski M., Nitkiewicz S.: "The study of Arduino Uno feasibility for DAQ purposes"; Diagnostyka - 2019;  11 pkt.
 • Patrosz P. , Załuski P. , Jasiński R.: "Metodologia badania zaworów hamulcowych" - Napędy i Sterowanie; Artykuł w czasopiśmie / W wersji drukowanej (również elektronicznej), nr rekordu: 150786 rok wydania: 2019
 • Wojnicz W., Lubowiecka I., Tomaszewska A., Szepietowska K., Bielski P.: "Jaw biomechanics: Estimation of activity of muscles acting at the temporomandibular joint." AIP Conference Proceedings, 2019, Vol. 2078, nr. 1, s.020105-020113, 5 pkt.
 • Zaremba M. , Wszelak K. , Chodnicki M.: „Projekt aCiret odpowiedzią na wyzwania przemysłu 4.0"  - Mechanik - 2019, 5 pkt.

3. Monografie

 • "Applicable Solutions in Non-Linear Dynamical Systems" - Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 151378 rok wydania: 2019 (bez afiliacji).
 • "Nowa cywilizacja kosmiczna Satelity w służbie Ziemi" - Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 150512 rok wydania: 2019 (bez afiliacji)
 • "Per mare ad astra space technology, governance and law" - Monografia wieloautorska, nr rekordu: 151056 rok wydania: 2019 r. (bez afiliacji).
 • "Projektowanie i dynamika urządzeń mechatronicznych. Zagadnienia wybrane" - Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 150820 rok wydania: 2019 (bez afiliacji)
 • "Theoretical Approaches in Non-Linear Dynamical Systems" - Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 151377 rok wydania: 2019 (bez afiliacji).

4. Rozdziały w monografiach

 • Dąbrowski A. , Duba P. , Ważny K. , Krzemiński P. , Saganek O. , Lewandowski J. , Zieliński B. , Rokita O. , Piotrowicz D. , Kaczor K. , Krawczuk S. R. (dawniej: Krawczuk S.): "Projekt urządzenia do odtwarzania warunków panujących w rakiecie kosmicznej" - Projektowanie i dynamika urządzeń mechatronicznych. Zagadnienia wybrane; Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 150822 rok wydania: 2019
 • Duba P., Grafik A., Galewski M.A.: Roboty mobilne o kinematyce wzorowanej na kinematyce węży" -  Projektowanie Mechatroniczne, Zagadnienia Wybrane, Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, ss 69-76, nr rekordu: 149910, rok wydania: 2019 
 • Kaliński K. J. , Galewski M. , Mazur M.: "Simplified Map-based Selection of Optimal Spindle Speeds When Milling Complex Structures" - Advances in Mechanism and Machine Science, ed. T. Uhl; Publikacja monograficzna, nr rekordu: 148997 rok wydania: 2019
 • Kaliński K. J. , Galewski M. , Mazur M. , Morawska N.: "Experiment-aided virtual prototyping to minimize tool-workpiece vibration during boring of large-sized structures" - Advances in Mechanism and Machine Science, ed. T. Uhl; Publikacja monograficzna, nr rekordu: 149000 rok wydania: 2019
 • Kaliński K. J. , Galewski M. , Mazur M. , Morawska N.: „ Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas wytaczania przedmiotów wielkogabarytowych" -  Projektowanie Mechatroniczne, Zagadnienia Wybrane - Mańka M., Mendorka K., Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, ss 9-18, nr rekordu: 150979, rok wydania: 2019  
 • Kaliński K. J. (dawniej: Kaliński K.), Galewski M. , Mazur M. , Morawska N.: "Optimization of the spindle speed during milling of large-sized structures with the use of technique of Experiment-Aided Virtual Prototyping" - Applicable Solutions in Non-Linear Dynamical Systems; Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 151227 rok wydania: 2019
 • Kaliński K. J. , Kowalska B.: "The Method of Finding the Optimal Spindle Speed When Milling Flexible Details";  Advances in Mechanism and Machine Science, ed. T. Uhl; 2019
 • Klepczyńska M. , Zagrodny B. , Wojnicz W. , Ludwicki M. , Awrejcewicz J.: "Influence of the shoe type on the ground reaction forces" - Theoretical Approaches in Non-Linear Dynamical Systems; Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 150673 rok wydania: 2019
 • Lipiński K.: "Effective configuration of a double triad planar parallel manipulator for precise positioning of heavy details during their assembling process" - Advances in Mechanism and Machine Science, ed. T. Uhl; Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 149857 rok wydania: 2019
  Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 150116 rok wydania: 2019
 • Lipiński K. , Bobrowski K. , Wittbrodt E.: "Rigid finite elements and multibody modeling in analyses of a robot shaped elastic/plastic deformations of a beam" - Advances in Mechanism and Machine Science, ed. T. Uhl
 • Mazur M., Galewski M., Kaliński K. J.: „ Estymacja sztywności zamocowania podatnego" -  Projektowanie Mechatroniczne, Zagadnienia Wybrane - Mańka M., Mendorka K., Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, ss 189-196, nr rekordu: 150919, rok wydania: 2019  
 • Uhl T. , Kaliński K. J. , Galewski M. , Mazur M. , Morawska N. , Kowalska B.: "Advances in Mechanism and Machine Science"; ed. T. Uhl ; Publikacja monograficzna, nr rekordu: 149459 rok wydania: 2019 (bez afiliacji)
 • Wojnicz W. , Zagrodny B. , Ludwicki M. , Mrozowski J. , Awrejcewicz J. , Wittbrodt E.: "Multibody models for gait analysis" - Applicable Solutions in Non-Linear Dynamical Systems; Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 150675 rok wydania: 2019
 • Wittbrodt E. , Brodecki Z.: "In search of a common ground for the space sciences" - Per mare ad astra space technology, governance and law; Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 151057 rok wydania: 2019
 • Wittbrodt E. , Brodecki Z.: „W poszukiwaniu wspólnego mianownika dla nauk kosmicznych"- Nowa cywilizacja kosmiczna Satelity w służbie Ziemi; Publikacja monograficzna, nr rekordu: 150514 rok wydania: 2019

5. Pozostałe publikacje recenzowane

 • Osiecki L.: New generation of the satellite hydraulic pumps. - Journal of Mechanical and Energy Engineering; 2019 r.
 • Sieklicki W., Barański R., Grocholski S., Matejek P., Dyrda M., Klepacki K.: "A New Rehabilitation Device for Balance Impaired Individuals"; Proceedings of the 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 1: BIODEVICES; 2019, s.26-35

6. Inne publikacje

 • Dąbrowski A. , Krawczuk S. R. (dawniej: Krawczuk S.): "Kosmiczny projekt Politechniki Gdańskiej w USA" - Pismo PG
 • Dąbrowski A.: "Doktorant PG – Jutronauta w NASA" - Pismo PG
 • Theoretical Approaches in Non-Linear Dynamical Systems
  Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 151377 rok wydania: 2019 r. (bez afiliacji)
 • "2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC)"; Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 150086 rok wydania: 2019 (bez afiliacji)
 • Jasiński R.: "Influence of the low ambient temperature on the start-up process of hydraulic pumps"; 2019
 • Mazur M. , Galewski M.: Algorytmy roju w modelowaniu MES, czyli jak stado szpaków może pomóc inżynierowi" -  Pismo PG; Artykuł w czasopiśmie, nr rekordu: 149001 rok wydania: 2019

7. Redakcja publikacji

8. Wystąpienia na konferencjach

 • Chodnicki M. , Bobrowski K. , Szubrycht G. , Szafraniec M.: "Mechanical properties of products manufactured by plasticized polymer material."; Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 149858 rok wydania: 2019
 • Dąbrowski A. , Pelzner K. , Krawczuk S. R. (dawniej: Krawczuk S.), Goczkowski J. , Elwertowska A.: "Preliminary results from HEDGEHOG REXUS Project - sounding rocket experiment on accelerations, vibrations and heat flow."; Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 151908 rok wydania: 2019 r.
 • Duba P. , Grafik A. , Galewski M.: Roboty mobilne o kinematyce wzorowanej na kinematyce węży"; aktywność konferencyjna, nr rekordu: 149910 rok wydania: 2019
 • Galewski M.A.: Roje i neurony w modelowaniu układów mechanicznych", GUT day for AI, 14 maja 2019, Gdańsk 
 • Jasiński R.: "Influence of the low ambient temperature on the start-up process of hydraulic pumps"; 2019
 • Kaliński K. J. , Galewski M. , Mazur M. , Morawska N.: "Minimization of vibrations during milling of flexible structures using mechatronic design techniques" - 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC); Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 149666 rok wydania: 2019
 • Łubniewski Z. , Falkowski-Gilski P. , Chodnicki M. , Stepnowski A.: "Three Editions of Inter-University Studies on Space and Satellite Technology. Candidate and/vs. Graduate, a Case Study" - 3rd Symposium on Space Educational Activities, September 16-18, 2019, Leicester, United Kingdom; 2019 r.
 • Szubrycht G. , Szafraniec M. , Bobrowski K. , Chodnicki M.: "Mechanical properties of products manufactured by plasticized polymer material"; Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 149858 rok wydania: 2019

9. Projekty badawcze

 • Chodnicki M.-, kierownik projektu: „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”, 2019–2023, POPW.
 • Chodnicki M., Deja M., Siemiątkowski M., Kiełczyński W., Dziewanowski L.: "Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze jako kluczowy element inteligentnej fabryki palet metalowych", 2019-2021, Bon na innowacje PARP
 • Chodnicki M., Gerigk M.: „Program wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pn. „Grant Badawczy". Systemy autonomiczne w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa morskiego Państwa”.2018–2022, Finansowane ze źródeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 • Dąbrowski A., HEDGEHOG - Badanie środowiska dynamicznego i termicznego rakiety kosmicznej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: MNiSW/2019/191/DIR/NN3 
 • Wojnicz W., Chodnicki M., Jabłońska-Brudło A., Sobierajska-Rek A., Mazur M., Kaczmarczyk M., Forysiak K., Jednachowska A.: „Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową”; 2018–2019, finansowane w ramach projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”.  Finansowanie ze źródeł NCBiR. 

10. Patenty

 • Dąbrowski A., Dąbrowski L.: Sposób pomiaru zmienności strumienia ciepła z badanej powierzchni zwłaszcza płaszcza rakiety kosmicznej, patent polski";  P.423198, data zgłoszenia 18.10.2017; data przyznania 11.06.2019

11. Ekspertyzy