Publikacje w roku 2018

1. Artykuły w pismach JCR (lista A)

 • Śliwiński P.: "The Influence of Water and Mineral Oil on Mechanical Losses in the Displacement Pump for Offshore and Marine Applications" - Polish Maritime Research 2018, Vol. 25, s. 178-188. Lista A, 20 pkt
 • Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J.: "Cooperation of mono- and bi-articular muscles: human lower limb" - JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL & NEURONAL INTERACTIONS. -Vol. 18, nr. 2 (2018), s.176-182, 25 pkt

2. Artykuły w pismach recenzowanych (lista B)

 • Bobrowski K., Wojnicz W., Lipiński K.: Numerical analysis of mechanical properties of an infill structure used in 3D printings// Inżynieria Materiałowa. -., nr. 1 (221) (2018), s.15-21, 13 pkt
 • Gerigk M.: "Modeling of performance of a AUV vehicle towards limiting the hydro-acoustic field.// TransNav" - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. - Vol. 12., nr. 4 (2018), s.687-692, 12 pkt
 • Osiecki L.: "Rozwój konstrukcji pomp satelitowych" - Napędy i Sterowanie (2018 r.); 5 pkt
 • Sale P. , Masiero S. , Stellin G. , Becchi F. , Sieklicki W.: "Development and test of fex, a fingers extending exoskeleton for rehabilitation and regaining mobility" - International Journal of Mechanics and Control (2018 r.); 5 pkt.
 • Stellin G., Sale P., Masiero S., Becchi F., Sieklicki, W.: "Development and test of fex, a fingers extending exoskeleton for rehabilitation and regaining mobility", International Journal of Mechanics and Control, Volume 19, Issue 1, 2018, Pages 3-14, 5 pkt
 • Wojnicz W., Wittbrodt E., FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure//Shell Structure – Theory and Applications. Vol. 4/ed. W. Pietraszkiewicz & W. Witkowski/ Leiden: CRC Press/Balkema, 2018, s.519-522
 • Załuski P. , Patrosz P. , Zaleska M.: "Prace rozwojowe nad pierwszą polską ładowarką teleskopową
  " - Napędy i Sterowanie, (2018 r.); 5 pkt.

3. Monografie

 • "Dynamical Systems in Applications" - Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 148733 rok wydania: 2018 (bez afiliacji)
 • Hein R.: Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych. Politechnika Gdańska: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018 r.; 184 s.
 • Jasiński R.: Funkcjonowanie zespołów napędu hydraulicznego maszyn w niskich temperaturach otoczenia. Politechnika Gdańska: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018 r.; 231 s.
 • "Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane" - Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 151692 rok wydania: 2018 (bez afiliacji).
 • "Shell Structures: Theory and Applications", vol.4 - Publikacja monograficzna / Monografia wieloautorska, nr rekordu: 151376 rok wydania: 2018 (bez afiliacji).
 • Wojnicz W.: Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. //Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018 r.

4. Rozdziały w monografiach

 • Dąbrowski A., Elwertowska A., Galewski M.: Wstęp do badań wpływu ciśnienia na drgania mechaniczne na potrzeby modelowania ładunków rakiet kosmicznych. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2018, s. 105-112. ISBN 978-83-949477-1-2.
 • Gerigk M.: Modelling of performance of an AUV stealth vehicle. Design for operation.// Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources.Vol. 1/ ed. Guedes Soares & Teixeira (Eds) Holandia: CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group, London, UK, 2018, s. 365-369, 50 pkt. 
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania – procedura modalna. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2018, s. 39-46. ISBN 978-83-949477-1-2.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura eksploatacyjna. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2018, s. 47-56. ISBN 978-83-949477-1-2.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R., Morawska N.: Optymalizacja docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2018, s. 57-65. ISBN 978-83-949477-1-2.
 • Kaliński K. J., Kowalska B.: Metoda poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2018, s. 67-74. ISBN 978-83-949477-1-2. 
 • Orzechowski A., Galewski M. A., Mazur M. R.: Badanie algorytmu identyfikacji parametrów modalnych wykorzystującego wiele rojów PSO pod kątem odporności na zakłócenia pomiarowe. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2018, s. 31-38. ISBN 978-83-949477-1-2.
 • Sale P., Sellin G., Stefano M., Becchi F., Sieklicki W.: "FEX a Fingers Extending eXoskeleton for Rehabilitation and Regaining Mobility"// Advances in Service and Industrial Robotics/ ed. Ferraresi Carlo, Quaglia Giuseppe : Springer , 2018, s.813-824
 • Wojnicz W. , Wittbrodt E.: "FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure" - Shell Structures: Theory and Applications, vol.4; Publikacja monograficzna / Rozdzial w monografii wieloautorskiej, nr rekordu: 142764 rok wydania: 2018
 • Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Syczewska M., Mrozowski J., Awrejcewicz J.: "Approach for Determination of Functioning of Lower Limb Muscles"; Dynamical Systems in Applications/ ed. Jan Awrejcewicz Cham: Springer, 2018, s.423-438

5. Pozostałe publikacje recenzowane

 • Olszewski H., Wojnicz W., Drobniewska E., Olszak D., Ożga P., Bezdotykowe określane parametrów wytrzymałościowych próbek biomechanicznych przy wykorzystaniu fotogrametrii bliskiego zasięgu. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2, 2018,  s. 143-151.

6. Inne publikacje

 • Dąbrowski A.: „Gdański eksperyment” studentów PG poleci rakietą z Europejską Agencją Kosmiczną", Pismo PG [ISSN: 1429-4494]
 • Dąbrowski A., Elwertowska A., Goczkowski J., Pelzner K., Krawczuk S.: "High-quality Experiment Dedicated to microGravity Exploration, Heat Flow and Oscillation Measurement from Gdańsk"// 2nd Symposium on Space Educational Activities/ Budapeszt: , 2018, s.1-5
 • Doerksen K., Van‘t Klooster T., Ferguson W., Pepper S., Van Paridon D., Amorim R., Chotalal R., Ciechowska K., Dąbrowski A., Kunbrger V., Porębski J., Marius S., Shang Y., Valençon M.: Student Perspectives on the 2017 ESA Concurrent Engineering Challenge// 2nd Symposium on Space Educational Activities/ Budapeszt: , 2018, s.1-5
 • Orzechowski A.: Badanie algorytmu identyfikacji parametrów modalnych wykorzystującego wiele rojów PSO pod kątem odporności na zkłócenia pomiarowe" - XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego
 • Patrosz P.: „Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym" - praca doktorska
 • Patrosz P., Załuski P., Jasiński R., Zaleska M.: „Wykonanie projektu napędu hydraulicznego, oraz dokumentacji konstrukcyjnej i obliczeń wytrzymałościowych ramy oraz wysięgnika ładowarki" - raport opisujący realizację zadań w ramach projektu pt.: "Wykonanie projektu napędu hydraulicznego, oraz dokumentacji konstrukcyjnej i obliczeń wytrzymałościowych ramy oraz wysięgnika ładowarki”
 • Sale P. , Sellin G. , Stefano M. , Becchi F. , Sieklicki W.: "FEX a Fingers Extending eXoskeleton for Rehabilitation and Regaining Mobility" - Advances in Service and Industrial Robotics
  Archiwalna, nr rekordu: 142487 rok wydania: 2018
 • Śliwiński P.: "Opracowanie opinii, zwanej dalej pracą, o zgłoszeniu patentowym nr 418605 z dnia 08.09.2016 zatytułowanym „Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa zwłaszcza silnik hydrauliczny”." - Archiwalna, nr rekordu: 145247 rok wydania: 2018
 • Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J.: "Criterion of gait stability based on centre of mass displacement"; Biomechanics2018:Abstracts book
 • Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J.: "Muscle activity during gait. Electromyographic and thermographic point of view"; Biomechanics2018
 • Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E.: "Determination of the relationship between lower limb muscle activities, centre of mass and centre of pressure displacement over stepping"; Biomechanics2018:Abstracts book
 • Załuski P.: Wpływ przesunięcia osi obrotu wychylnej tarczy na objętość przestrzeni martwej i długość szczeliny tłoczek - cylinder"; źródło wydania Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018

7. Redakcja publikacji

 • Hein R.: Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych. Seria Monografie nr 176. Red. Dział. Krzysztof J. Kaliński. Gdańsk: Wydaw. PG 2018, 184 s. ISBN/ISSN: 978-83-7348-758-1.
 • Rogalski G.: Prognozowanie właściwości złączy spawanych pod wodą metodą lokalnej komory suchej. Seria Monografie nr 175. Red. Dział. Krzysztof J. Kaliński. Gdańsk: Wydaw. PG 2018, 120 s. ISBN/ISSN 978-83-7348-747-5.
 • Philippe Malcolm, Samuel Galle, Wim Derave and Dirk De Clercq: "Bi-articular knee-ankle-foot exoskeleton produces higher metabolic cost reduction than weigh-matched mono-articular exoskeleton", Frontiers in Neuroscience|Neuroprosthetics, editor: Sieklicki W.
 • Wojnicz W.: Biomechaniczne modelu układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Seria Monografie nr 168. Red. Dział. Krzysztof J. Kaliński. Gdańsk: Wydaw. PG 2018, 210 s. ISBN/ISSN 978-83-7348-727-7.

8. Wystąpienia na konferencjach

 • Chodnicki M. , Wittbrodt E. , Dąbrowski A. , Łubniewski Z.: “Space & Satellite Technologies" intercollegiate master-degree courses of study in Tri-City (Poland) - 2nd Symposium on Space Educational Activities Proceedings
  Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 148393 rok wydania: 2018
 • Chodnicki M., Wszelak K..: „Klaster praktyk zawodowych dla inżynierów przyszłości gotowych do pracy w przemyśle" -   II Konferencja Edukacja Dualna - EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0
 • Dąbrowski A.:"Introducing concurrent engineering to space and satellite technology undergraduate course" - Proceedings of the 69th International Astronautical Congress - Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 148374 rok wydania: 2018
 • Gerigk M. K. (dawniej: Gerigk M.): "Modelling of performance of an AUV stealth vehicle. Design for operation." - Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources.Vol. 1 - Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 147713 rok wydania: 2018
 • Jasiński R.: Badania hydraulicznych pomp zębatych podczas rozruchu w warunkach szoku termicznego" - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
 • Jasiński R.: "Hydraulically driven machines and devices operated in low ambient temperatures" - 5th International Conference, Low Temperature and Waste Heat Use in Energy Supply Systems Waste Heat Recovery Systems on Ships, 25th of October 2018
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania – procedura modalna. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura eksploatacyjna. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R., Morawska N.: Reduction of the vibration level during milling by minimising the work of cutting forces. XXVI International Scientific Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems. Wrocław, 13-15.09.2018.
 • Kaliński K. J., Kowalska B.: Metoda poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych. XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 17-18.05.2018.
 • Kaliński K. J., Morawska N., Nather M.: Koncepcja zastosowania technik projektowania mechatronicznego w rozwiązywaniu problemów leczenia ortodontycznego. Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Wisła, 18-20.05.2018.
 • Kanawka K. , Moroz M. , Gamal H. , Dąbrowski A.: "Governmental supported space internship programmes in new ESA member states - Polish perspective" - Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 149101 rok wydania: 2018
 • Lipiński K.: "Impacts in case of triple unilateral constraint system:; The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics; Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 146932 rok wydania: 2018
 • Lipiński K.: "Impacts in case of triple unilaterally constrained system" - The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics; Archiwalna, nr rekordu: 146931 rok wydania: 2018
 • Ludwicki M. , Zagrodny B. , Wojnicz W. , Mrozowski J., Awrejcewicz J.: "Criterion of gait stability based on centre of mass displacement" - Biomechanics2018:Abstracts book
 • Orzechowski A.: "Badanie algorytmu identyfikacji parametrów modalnych wykorzystującego wiele rojów PSO pod kątem odporności na zkłócenia pomiarowe"  - XVIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego 2018 r.
 • Osiecki L.: "Wyznaczanie kształtów mechanizmów pomp satelitowych nowej generacji" - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018 r.
 • Patrosz P., Zaleska M.: Wpływ właściwości cieczy hydraulicznej na wartość skoków ciśnienia w komorach pomp tłoczkowych osiowych"; Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
 • Śliwiński P.: "Zagadnienia tribologiczne w hamulcu silnika hydraulicznego" - Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018 : Materiały konferencyjne; Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 146889 rok wydania: 2018
 • Wittbrodt E., dr inż. Chodnicki M. dr inż. Krzysztofowicz K., mgr inż. Dąbrowski A. ;„Program wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pn. „Grant Badawczy". Systemy autonomiczne w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa morskiego Państwa”.2018–2022, Finansowane ze źródeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.
 • Wittbrodt E., Kaliński K. J.: Dynamika i sterowanie złożonych systemów mechatronicznych i biomechanicznych. Sesja Naukowa z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Krzysztofa Marchelka. Szczecin, 16.11.2018.
 • Wojnicz W., Lubowiecka I., Tomaszewska A., Szepietowska K., Bielski P.:"Jaw biomechanics: estimation of activity of muscles acting at the temporomandibular joint";Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2018
 • Wojnicz W. , Zagrodny B. , Ludwicki M. , Mrozowski J. , Awrejcewicz J. , Wittbrodt E.: "Determination of the relationship between lower limb muscle activities, centre of mass and centre of pressure displacement over stepping" - Biomechanics 2018 : Abstract Book
 • Zagrodny B. , Ludwicki M. , Wojnicz W. , Mrozowski J. , Awrejcewicz J.: "Muscle activity during gait. Electromyographic and thermographic point of view" - Biomechanics2018
 • Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E.: "Determination of the relationship between lower limb muscle activities, centre of mass and centre of pressure displacement over stepping";  The 8 th international Posture Symposium
 • Załuski P.: "Wpływ przesunięcia osi obrotu wychylnej tarczy na objętość przestrzeni martwej i długość szczeliny tłoczek - cylinder" - Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
  Aktywność konferencyjna, nr rekordu: 147005 rok wydania: 2018

9. Projekty badawcze

 • Chodnicki M., Gerigk M.: „Program wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pn. „Grant Badawczy". Systemy autonomiczne w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa morskiego Państwa”.2018–2022, Finansowane ze źródeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 • Gerigk M. - kierownik projektu. Program Badań Stosowanych ścieżka A pt.  Model obiektu wodnego typu "stealth" o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kształtu, konstrukcji i materiałów decydujących o jego trudnowykrywalności"; NCBiR; 01.03.2015 - 31.08.2018 r.
 • Kaliński KJ. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)). Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych”
 • PatroszP. - kierownik projektu. Lider VIII, projekt pt.: Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych"; NCBiR; data rozpoczęciaI-II kwartał 2018
 • Wittbrodt E., Chodnicki M., Krzysztofowicz K., Dąbrowski A.: „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”, 2017–2018, Lider firma Blue Dot Solutions Sp. z o.o. Finansowane ze źródeł NCBiR.
 • Wittbrodt E. - kierownik projektu, Wojnicz W. - wykonawca; Grant aparaturowy pt.:  „Stanowisko specjalistyczne do badań mechanicznych i biomechanicznych nowoczesnych materiałów – biomateriałów, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych. Grant aparaturowy MNiSzW, Dec. nr IA/SP/0551/2016 "; NCBiR; 2016-2018 r.
 • W. Wojnicz - konsultant. Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych; termin realizacji: 2016-2018; Kierownik: Prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz.
 • Wojnicz W. - konsultant; (kierownik - prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz); projekt OPUS 9 pt.: „Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych"; projekt nr 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; 2016-2018;
 • Wojnicz W., Chodnicki M., Jabłońska-Brudło A., Sobierajska-Rek A., Mazur M., Kaczmarczyk M., Forysiak K., Jednachowska A.: „Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową”, 2018–2019, finansowane w ramach projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”.  Finansowanie ze źródeł NCBiR. 
 • Wojnicz W. - wykonawca, 3D-JAW (projekt finansowany z UE): Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej"; Wojskowa Akademia Techniczna, Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu, Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Kierownik - dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof PG); 2018-03-01 do 2020-08-31
 • P. Załuski: Bon na innowacje:  Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów  ładowarek kołowych firmy Hydrometal  POIR.02.03.02-28-0003/16; 2017 -2018 r.

10. Patenty

 • Kaliński Krzysztof, Galewski Marek, Mazur Michał, Dziewanowski Leszek, Morawska Natalia. Sposób doboru optymalnego docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego zwłaszcza przy frezowaniu czołowym. Politechnika Gdańska. Polska. Zgłosz. Patent. 424658 (UP RP). 2018. Zgłoszenie krajowe.
 • Kaliński Krzysztof, Galewski Marek, Mazur Michał, Dziewanowski Leszek, Morawska Natalia. Sposób doboru optymalnego docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego zwłaszcza przy frezowaniu czołowym. Politechnika Gdańska. Polska. Zgłosz. Patent. EP18460012 (European Patent Office). 2018. Zgłoszenie międzynarodowe.
 • Śliwiński P.: "Regulator przepływu" - patent nr PL224522

11. Ekspertyzy

 • Gajowiec G. , Krzysztofowicz K. , Stuczyński J.: "Opinia dotycząca zaworów firmy ARCO oraz "Duro" i "Calido" firmy Arka z/s w Sianowie" - ekspertyza 
 • Krzysztofowicz K., Stuczyński J.: "Badania właściwości mechanicznych odlewów z żeliwa sferoidalnego (seria 1 - 2018)" - ekspertyza
 • Krzysztofowicz K. , Stuczyński J.: "Badania własności mechanicznych próbek ze stopu aluminium" - ekspertyza
 • Krzysztofowicz K., Stuczyński J.: "Investigation of tensile strength of connecting pipes" - ekspertyza
 • Śliwiński P.: "Opracowanie opinii, zwanej dalej pracą, o zgłoszeniu patentowym nr 418605 z dnia 08.09.2016
   zatytułowanym >>Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa zwłaszcza silnik hydrauliczny<<” - ekspertyza
 • Wajs J., Mikielewicz D., Banaszek G.: „Ekspertyza dotycząca przyczyn wybuchu zbiornika HAS 18-204 w oddziale placu drzewnego" - ekspertyza
 • Wittbrodt E., Głowacka M., Kiełczyński W., Haras J.:  „Ocena stanu technicznego rurociągu przesyłowego zawiesiny popiołów w Elektrowni Ostrołęka B" - ekspertyza