Publikacje w roku 2017

1. Artykuły w pismach JCR (lista A)

 • Hein R.: A discrete-continuous method of mechanical system modelling, Polish Martime Research 2017, Vol. 24, s. 97-107
 • Jasiński R.: Problems of the Starting and Operating of Hydraulic Components and Systems in Low Ambient Temperature (Part IV). Polish Maritime Research 2017, 24, 3, s. 45-57. Lista A, 20 pkt
 • Jasiński R.: Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient temperature (Part V). Methods ensuring correct start-up of hydraulic components of ship’s onboard devices in low ambient temperatures. Polish Maritime Research 2017,  24, 4, s. 47-56. Lista A, 20 pkt
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M., Chodnicki M.: Modelling and simulation of a new variable stiffness holder for milling of flexible details. Polish Maritime Research 2017, Vol. 24, s. 115-124, 9 rys., 3 tab. bibliogr. 30 poz. Lista A, 20 pkt
 • Śliwiński P.: Influence of water and mineral oil on the leaks in satellite motor commutation unit clearances. Polish Maritime Research, Vol. 24, nr 3 (95) (2017), s. 58-68
 • Śliwiński P.: The influence of water and mineral oil on volumetric losses in a hydraulic motor. Polish Maritime Research 2017, Vol. 24, s. 213-223.
 • Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E.,      A two dimensional approach for modelling of pennate muscle behaviour. Biocybernetics and Biomedical Engineering 37, 2017, s. 302-315. Lista A, 15 pkt

2. Artykuły w pismach recenzowanych (lista B)

 • Hein R.: Dyskretno-ciągłą metoda modelowania układów dynamicznych, Modelowanie Inżynierskie 2017, nr 60, 60, s. 11-20
 • Wojnicz W., Wittbrodt E.: FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure. Shell Structure – Theory and Applications. Vol. 4, 2018, s. 519-522.

3. Monografie

 • OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. Krzysztof J. Kaliński i Krzysztof Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017

4. Rozdziały w monografiach

 • Dąbrowski A.: Metody testowania wibracyjnego elementów wynoszonych w przestrzeń kosmiczną. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. 
  Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 119-127, 11 rys. 1 tab. bibliogr. 11 poz. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt.
 • Galewski M.: Zastosowanie środowiska LabView do wspomagania metod eksperymentalnej analizy modalnej. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 105-118, 10 rys. bibliogr. 10 poz. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt.
 • Galewski M., Orzechowski A.: Spectral-based modal parameters identification with multiple particle swarms optimization. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2017, s. 49-58, 5 rys. 2 tab. 5 wykr. bibliogr. 9 poz. ISBN 978-83-949477-0-5. 5 pkt.
 • Gerigk M. K..: Modelowanie cech hydromechanicznych dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 143-153. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt
 • Hein R.: Hybrydowe metody modelowania układów mechanicznych. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 81-91. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt.
 • Kaliński K. J.: Sylwetka i działalność Profesora Edmunda Wittbrodta. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 9-17, 12 fot. ISBN 978-83-7348-709-3.
 • Kaliński K. J.: Dynamika i sterowanie układów modelowanych mieszaną metodą sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 41-60, 11 rys. bibliogr. 19 poz. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt.
 • Kaliński K. J., Bondarczuk B.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych optymalizacji sztywności zamocowania przedmiotu obrabianego. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2017, s. 83-90, 5 rys. 1 tab. 5 wykr. bibliogr. 5 poz. ISBN 978-83-949477-0-5. 5 pkt.
 • Kaliński K. J., Galewski M.A., Mazur M. R., Morawska N.: Technika wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2017, s. 59-66, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. ISBN 978-83-949477-0-5. 5 pkt.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2017, s. 67-74, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. ISBN 978-83-949477-0-5. 5 pkt.
 • Kaliński K. J., Mazur M., Kapliński J.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych modyfikacji mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Red. M. Mańka. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2017, s. 75-82, 7 rys. 9 wykr. bibliogr. 6 poz. ISBN 978-83-949477-0-5. 5 pkt.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R., Morawska N.: Optimisation of clamping stiffness during milling of high-dimensional structures with use of techniques of experiment-aided virtual prototyping. W: Actual Problems of Modern Science (editors: J. Musiał, O. Polishchuk, R. Sorokatyi). Khmelnytsky-Ukraine: Khmelnitsky National University 2017, s. 495-502, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. ISBN 978-83-938655-3-6. 5 pkt.
 • Lipiński K.: Dynamika układów o zmiennej w czasie konfiguracji z zastosowaniem metody sztywnych elementów skończonych i technik dynamiki układów wieloczłonowych. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 61-79. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt.
 • Sieklicki W.: Sterowanie i ruchliwość struktury odkształcalnej o kinematyce równoległej. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński 
  i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 129-141. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt.
 • Śliwiński P., Osiecki L., Patrosz P.: Satelitowe agregaty pompowe. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 155-164. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt.
 • Wojnicz W.: Modele biomechaniczne układów mięśniowo-szkieletowych. W: OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI. Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Red. K. J. Kaliński i K. Lipiński. Gdańsk: Katedra Mechaniki i Mechatroniki PG 2017, s. 93-104. ISBN 978-83-7348-709-3. 5 pkt.

5. Pozostałe publikacje recenzowane

6. Inne publikacje

 • Bobrowski K., Wojnicz W., Lipiński K.: Numerical modeling of 3D printout using line (1D) elements. XXIII International Symposium Research-Education-Technology. Stralsund, Host Hochschule Stralsund, 2017, s.15-22.
 • Lipiński K.: Forced vibrations in a dynamic system that is damped by a mechanism that trans-pass through its singular position // XXIII. International Symposium Research-Education-Technology/ Stralsund: HOST-Hochschule Stralsund, 2017, s.117-124.
 • Lipiński K.: Proportional-derivative and model-based controllers used for a serial type manipulator in case of a variable mass payload; 8th ECCOMAS Thematic conference on MULTIBODY DYNAMICS, Praga (Czechy), 19.06 -22.06.2017, s. 635 – 644. ISBN -978-80-01-06174-9.
 • Sale P., Stellin G., Masiero S., Becchi F., Sieklicki W.: FEX a Fingers Extending eXoskeleton for Rehabilitation and Regaining Mobility W: Advances in Service and Industrial Robotics (edt.: Ferraresi C., Quaglia G.). Mechanisms and Machine Science, Springer RAAD, vol 49, s. 813-825, 2017.
 • Wojnicz W.: Motor Control Summer School-XIV held on July 9-14, 2017 in The Casa de Retiros Vila Fátima, Florianopolis, Brazil, Poster „Concept of intelligent system for rehabilitation to improve motor coordination”, Florianopolis (Brazylia), lipiec 2017, 
  zasięg – M, forma prezentacji – poster.
 • Wojnicz W.: Międzynarodowa Konferencja „14-th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications”, Poster „Approach for determination of functioning of lower limb muscles”, Łódź, grudzień 2017, zasięg – M, forma prezentacji – poster.

7. Redakcja publikacji

 • Artykuł:
  Frontiers in Neuroscience|Neuroprosthetics: "Weight bearing over-ground stepping in an exoskeleton with noninvasive spinal cord neuromodulation after motor complete paraplegia" by
  Parag Gad, Yury Gerasimenko, Sharon Zdunowski, Amanda Turner, Dimitry Sayenko, Daniel Lu and Reggie Edgerton, (editor W. Sieklicki)
  Frontiers in Robotics and AI|Humanoid Robotics: "Narratives with Robots: The Impact of Interaction Context and Individual Differences on Story Recall and Emotional Understanding" by Iolanda Leite, Marissa McCoy, Monika Lohani, Daniel Ullman, Nicole Salomons, Charlene Stokes, Susan Rivers and Brian Scassellati, (editor W. Sieklicki)
 • Monografia:
  Od metody elementów skończonych do mechatroniki". Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta. Praca zbiorowa pod redakcją: Krzysztofa J. Kalińskiego i Krzysztofa Lipińskiego. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Mechatroniki 2017.

8. Wystąpienia na konferencjach

 • Galewski M., Orzechowski A.: Spectral-based modal parameters identification with multiple particle swarms optimization. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Gerigk M. K. Modeling of performance of an AUV stealth vehicle. Design for operation. Proceedings of IMAM 2017, 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Lisbon, Portugal, 9-11 October 2017. Volume 1, @ 2018 Taylor & Francis Group, London. A Balkema Book, 365-369. ISBN 978-0-8153-7993-5.
 • Kaliński K. J.: Rozwiązania mechatroniczne w zastosowaniu do nadzorowania wybranych procesów dynamicznych. Seminarium Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Gdańsk, 01 marca 2017 r.
 • Kaliński K. J.: Control of processes. Seminarium z okazji wizyty na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej gości z Niemiec: prof. H.-E. Rikeita i S. Ohmstedta. Gdańsk, 09 czerwca 2017 r.
 • Kaliński K. J.: A surveillance of dynamic processes in various mechatronic systems (Keynote lecture). ICMEM’2017: International Conference on Mechanical Engineering 
  & Mechanics: Industrial Engineering, Mechatronics and Industry Future. Metz, France, December 10-12, 2017.
 • Kaliński K. J., Bondarczuk B.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych optymalizacji sztywności zamocowania przedmiotu obrabianego. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Technika wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017
 • Kaliński K .J., Galewski M. A., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem. VII Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe. Khmelnytskyi – Medzhybizh, 18 – 21.10.2017.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M., Morawska N.: Optimization of spindle speed during milling of high-dimensional structures with the use of techniques of experiment-aided virtual prototyping. ICMEM’2017: International Conference on Mechanical Engineering & Mechanics: Industrial Engineering, Mechatronics and Industry Future. Metz, France, December 10-12, 2017.
 • Kaliński K. J., Mazur M., Kapliński J.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych modyfikacji mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona. XVII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego. Kraków, 01-02.06.2017.
 • Lipiński K.: Proportional-derivative and model-based controllers used for a serial type manipulator in case of a variable mass payload; 8th ECCOMAS Thematic conference on MULTIBODY DYNAMICS, Praga (Czechy), 19.06.2017-22.06.2017, s. 251-252 (abstrakt
 • Mazur M., Galewski M. A., Kaliński K. J.: Operational modal analysis of the large structure workpieces. 13th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, Kazimierz Dolny, 12-14.06.2017.
 • Mazur M., Kaliński K. J.: Hardware simulations of the milling process. 4th International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications. Gliwice, Wisła-Jawornik, 13-15.09.2017.
 • Poznański K., Ruda P., Rusinek J., Śliwiński P.: „Wyroby firmy FAMA Sp. z o. o.”.  XVIII Warsztaty Górnicze z cyklu „Górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój” pod patronatem Głównego Geologa Kraju oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 21-23 czerwca 2017, Gniew.
 • Wojnicz W.: Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Referat „Metoda wyznaczania aktywności mięśni biorących udział w realizacji chodu symetrycznego”, Warszawa, marzec 2017, zasięg – K, forma prezentacji – referat.
 • Wojnicz W.: Międzynarodowa Konferencja „Shell Structures: Theory and Application”, Gdańsk, Referat „FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure”, Gdańsk, październik 2017, zasięg – M, forma prezentacji – referat.
 • Wojnicz W.: Wybrane aspekty biomechaniki układu mięśniowo-szkieletowego oraz zastosowanie elektromiografii do analizy biomechanicznej. Seminarium PTMTiS Oddział Gdańsk, Politechnika Gdańska 05.12.2017.

9. Projekty badawcze

 •  Kaliński KJ. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)). Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych”.
 • Łuczkiewicz A., Fudala-Książek S., Remiszewska-Skwarek A., Chodnicki M., Zaborowska E.; Dotacja celowa WFOŚiGW w Gdańsku pt.: „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”, 2016-2017, Politechnika Gdańska
 • Śliwiński P.  - kierownik projektu. Umowa BZ 032676 pt.: „"Praca N+B polegająca na: etap I:
  a) obliczeniu pola działania ciśnienia w zespole kompensacji luzów osiowych satelitów i planety w hydraulicznym silniku satelitowym;
  b) analizę położenia otworów dopływu i odpływu cieczy w płytach kompensacyjnych hydraulicznego silnika satelitowego oraz analizę średnic tych otworów;
  c) wykonaniu rysunków wykonawczych kołnierza przyłączeniowego i sprzęgła do hydraulicznego silnika satelitowego;
  etap 2: badania laboratoryjne przy małej prędkości stałej sprawdzające wartość momentu na wale silnika i wartość przecieków w rozrządzie silnika"; ZHS HYDROMECH, Lublewo; od 10 sierpnia 2017r do 31 października 2017 r.
 • Wittbrodt E., Chodnicki M., Krzysztofowicz K., Dąbrowski A.: „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”, 2017–2018, Lider firma Blue Dot Solutions Sp. z o.o. Finansowane ze źródeł NCBiR.
 • W. Wojnicz - konsultant.Projekt no. 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych; termin realizacji: 2016-2018; Kierownik: Prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz.
 • P. Załuski: Bon na innowacje:  Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów  ładowarek kołowych firmy Hydrometal  POIR.02.03.02-28-0003/16; 2017 -2018 

10. Patenty

 • Jasiński R., Zalewski J.: „Zespół do ochrony hydraulicznego silnika satelitowego przed nieprawidłowym rozruchem w warunkach szoku termicznego" Patent nr P.224464 z dnia 26.05.14r.  31.01.2017).
 • Śliwiński P.: „Regulator przepływu”. Patent nr P.408334 z dnia 26.05.14r. (przyznany 31.01.2017).Śliwiński P.: „Regulator przepływu”. Patent nr P.408334 z dnia 26.05.14r. (przyznany 31.01.2017).
 • Śliwiński P., Patrosz P., Osiecki L.: „Płynowa maszyna wyporowa z satelitowym mechanizmem roboczym o odwróconej kinematyce”. Patent nr P.226516 z dnia 22.10.2013r. (przyznany 31.08.2017)
 • P. Załuski, P. Patrosz:„Przyrząd do pomiaru ściśliwości cieczy i gazów” P.421783; 2017 - zgłoszenie patentowe

11. Ekspertyzy