Publikacje w roku 2015

1. Artykuły w pismach JCR (lista A)

 • Kaliński K. J., Buchholz C.: Mechatronic design of strongly nonlinear systems on a basis of three wheeled mobile platform. Mechanical Systems and Signal Processing 2015, 52-53, 700-721, 17 rys., 2 tab. bibliogr. 48 poz. Lista A, 40 pkt.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A.: A modified method of vibration surveillance by using the optimal control at energy performance index. Mechanical Systems and Signal Processing 2015, 58-59, 41-52, 11 rys., 2 tab. bibliogr. 16 poz. Lista A, 40 pkt.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A.: Optimal spindle speed determination for vibration reduction during ball-end milling of flexible details. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2015, 92, 19-30, 14 rys., 7 tab. bibliogr. 20 poz. Lista A, 45 pkt.
 • Łubiński J., Śliwiński P.: Multi Parameter Sliding Test Result Evaluation for The Selection of Material Pair for Wear Resistant Components of a Hydraulic motor Dedicated for Use With Environmentally Friendly Working Fluids. Solid State Phenomena 2015, Vol. 225, s.115-122

2. Artykuły w pismach recenzowanych (lista B)

3. Monografie

4. Rozdziały w monografiach

 • Patrosz P.: Wpływ parametrów eksploatacyjnych oraz przecieków na wortość skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym. Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Ed. A. Klich, A. Kozieł. Gliwice, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015, s.125-135
 • Śliwiński P.: Regulator przepływu. Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Ed. A. Klich, A. Kozieł. Gliwice, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015, s.82-93
 • Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., Mathematical model of pennate muscle, Dynamical Systems: Mechatronics and Life Sciences (DSTA 2015), ed. Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P., Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Politechnika Łódzka, Łódź:, 2015, s.595-608.
 • Wojnicz W., Wittbrodt E., Modelowanie zachowania układu mięśni. Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna. Tom 3, ed. Gzik M., Lewandowska-Szumieł M., Pawlikowski M., Wychowański M., Akademicka Oficyna Wydawnictwa EXIT: Polska Akademia Nauk, 2015, s. 329-343.
 • Załuski P.: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych” Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015

5. Pozostałe publikacje recenzowane

6. Inne publikacje

7. Redakcja publikacji

8. Wystąpienia na konferencjach

 •  Lipiński K.: Collaboration between a proportional-derivative and a model-based controllers in case of a variable mass redundantly articulated manipulators// International Conference : Mechatronics: Ideas for Industrial Applications/ Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2015, s.1-10
 •  Lipiński K.: Damping Amplification Caused by a Mechanism that Trans-pass Trough its singular Position// ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015/ ed. J.M. Font-Llagunes Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2015, s.520-531
 • Lipiński K.: Proportional-derivative and Model-based Controllers for Control of a Variable Mass Manipulator// XXII International Symposium Research-Education-Technology; 4th International Conference Low Temperature and Waste Heat Use in Communal and Industrial Energy Supply Systems : Conference Proceedings/ ed. S. Smolen Bremen: Hochschule Bremen, 2015, s.85-90
 • Wojnicz W., Lipiński K., A redundantly actuated 4RRR planar parallel manipulator and sensitivity of its trajectory inexactness to inertia parameters of its limb. 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol. 1, ed. M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Gdańsk, Politechnika Gdańska, 2015, s. 473-474

9. Projekty badawcze

 • Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych” – opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) (2015-2018) K. Kaliński - kierownik projektu, M. Galewski - wykonawca
 • Śliwiński P. (kierownik projektu i główny wykonawca), Patrosz P., Załuski P.: Projekt badawczy zlecony przez firmę FAMA w Gniewie. Umowa nr 3/TB/2014 o wykonanie pracy naukowo-badawczej z dnia 24.11.2014r pt.: „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowatorskich silników satelitowych o odwróconej kinematyce”. Okres realizacji listopad 2014 – grudzień 2015. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20013, Działanie 1.4.
 • Załuski P. (kierownik projektu i główny wykonawca), Śliwiński P. (wykonawca): Badania silnika satelitowego typoszeregu SM o dużej objętości roboczej. Etap I i etap II. Umowa z firmą Stosowanie Maszyn z Katowic nr 1/2015 z dnia 23.03.2015r.
 • Załuski P. - kierownik projektu: Badania podstawowe ściśliwości cieczy hydraulicznych do ciśnień 70 MPa; Grant DSMN 031348/2015; kierownik; 2015 

10. Patenty

 •  Śliwiński P., Łoś K., Maciejewski M., Lipski A.: „Sposób doboru uszczelnień do wału obrotowego zwłaszcza uszczelek oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”. Patent nr 222611 z dnia 24.08.12r. (przyznany 23.10.2015)
 •  Śliwiński P., Patrosz P.: Europejskie zgłoszenie patentowe: Hydraulic Positive Displacement Machine. Nr 15003680.4/ EP15003680 z dnia 29.12.2015r
 • Śliwiński P., Patrosz P.: krajowe zgłoszenie wzoru użytkowego: Korpus hydraulicznej maszyny wyporowej. Zgłoszenie UP nr W.124683 z dnia 21.12.2015r.

11. Ekspertyzy