Publikacje w roku 2014

1. Artykuły w pismach JCR (lista A)

 • Kaliński K. J., Galewski M. A.: Vibration surveillance supported by Hardware-In-the-Loop Simulation in milling flexible workpieces. Mechatronics 2014, 24, 1071-1082, 15 rys., 4 tab. bibliogr. 25 poz. Lista A, 30 pkt.
 • Śliwiński P.: Flow of liquid in flat gaps of the satellite motor working mechanism// Polish Maritime Research, Vol. 21, nr 2 (82) (2014), s. 50-57, Lista A, 20 pkt.

2. Artykuły w pismach recenzowanych (lista B)

 • Galewski M., 2014. Modal parameters identification with Particle Swarm Optimization, Key Engineering Materials, vol. 597, ss.119-124
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Mazur M. R.: High Speed Milling vibration surveillance with optimal spindle speed based on optimal speeds map. Key Engineering Materials 2014. Vol. 597, s. 125–130,
  10 rys., 1 tab. bibliogr. 8 poz. Lista B, 8 pkt.
 • Lipiński K.: Numerical Comparison of Damping Amplification Effects Obtained in Neighborhood of a Mechanism Singular Position - Viscous and Electromagnetic Cases. Key Engineering Materials 2014. Vol. 597., s.145-150,  Lista B, 8 pkt.
 • Śliwiński P.: Wysokociśnieniowe uszczelnienia ruchu obrotowego wału hydraulicznych maszyn wyporowych. Hydraulika i Pneumatyka, 2014, Vol. 3, s.18-22
 • Śliwiński P.: Wyniki badań trwałościowych uszczelnień wału silnika hydraulicznego. Mechanik 2014, Vol. 4, s.298-301
 • Załuski P.: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych” Hydraulika i Pneumatyka 2014, Vol. 1

3. Monografie

4. Rozdziały w monografiach

 • Kaliński K. J., Chodnicki M., Mazur M. R., Galewski M. A.: Vibration Surveillance System with Variable Stiffness Holder for Milling Flexible Details. W: Applied Non-Linear Dynamical Systems (Ed. J. Awrejcewicz). Springer International Publishing Switzerland 2014, s. 175-184, 8 rys. 1 tab. bibliogr. 8 poz.
 • Kaliński K. J., Galewski M. A., Chodnicki M., Buchholz C.: A concept of mechatronic design for a surveillance of dynamic systems. W: Selected Dynamical Problems in Mechanical Systems. Theory and Applications in Transport (Ed. A. Chudzikiewicz – editor in chief, R. Bogacz, G.-P. Osternmeyer). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2014, s. 175–189, 10 rys. bibliogr. 12 poz. ISBN 978-83-7814-282-9.

5. Pozostałe publikacje recenzowane

 • Kaliński K., Chodnicki M., Galewski M., Mazur M.: Vibration surveillance for efficient milling of flexible details fixed in adjustable stiffness holder. Vibroengineering PROCEDIA 2014, Vol. 3, s. 215‑218
 • Kaliński K. J., Mazur M.: Identification of kinematic excitation function by structural analysis of the system’s dynamic. Vibroengineering PROCEDIA 2014, Vol. 3, s. 267‑271.
 • Osiecki L., Patrosz P.: Numerical simulation of fluid-structure
  interaction in the design process for a new axial hydraulic pump.  Progres in Computational Fluid Dynamics 2014, Vol. 14, s. 31-37
 • Śliwiński P.: Satellite pump and motor. Machines Technologies Materials 2014, Vol. 9, s.8-11
 • Śliwiński P., Patrosz P.: Compact satellite hydraulic unit. Machines Technologies Materials 2014, Vol. 9, s.17-20
 • P. Załuski: „Influence of the position of the swash plate rotation axis on the volumetric efficiency of the Axial pistons pumps” Machines, Technologies, Materials issue 11/2014, Sofia 2014

6. Inne publikacje

 • Kaliński K. J.: Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego. Pismo PG Nr 6/7(czerwiec/lipiec) 2014, s. 5-8.
 • Kaliński K., Mazur M.: Sterowanie ruchem kołowych platform mobilnych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika. 2014, z. 194, t. 2, s. 373-382.
 • Wojnicz W., Olszewski H., Wittbrodt E., Chosen aspects of skeletal systems modeling – numerical solid and shell models of femur part. Shell Structure – Theory and Applications. Vol.3., 2014, s. 359-362 (publikacja w Web of Science).
 • Wojnicz W., Wittbrodt E., Application of musculo-skeletal model for design of upper limb rehabilitation systems. International conference of the Polish Society of Biomechanics „BIOMECHANICS 2014”. Book of abstracts. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014, s. 245-246

7. Redakcja publikacji

8. Wystąpienia na konferencjach

9. Projekty badawcze

 • Kaliński KJ. (opracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku (2014) oraz  kierownik projektu (2015-2018)) Projekt badawczy TANGO1/266350/NCBR/2015 pt. „Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych”
 • Śliwiński P. (kierownik projektu i główny wykonawca), Patrosz P., Łubiński J., Osiecki L., Jasiński R. i Dyplomanci (Ostrowski M., Maciejewski M., Lipski A., Łoś. K., Chmiel P., Kuczwalski M., Sołtys P.): Projekt LIDER „Nowe opracowanie hydraulicznych maszyn satelitowych do napędów z cieczami ekologicznymi oraz z cieczami niepalnymi”. Projekt finansowany przez NCBiR w latach 2011-2014 (Umowa nr LIDER/35/102/L-2/10/NCBiR/2011).
 •  Śliwiński P. (kierownik projektu i główny wykonawca), Patrosz P., Załuski P.: Projekt badawczy zlecony przez firmę FAMA w Gniewie. Umowa nr 3/TB/2014 o wykonanie pracy naukowo-badawczej z dnia 24.11.2014r pt.: „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowatorskich silników satelitowych o odwróconej kinematyce”. Okres realizacji listopad 2014 – grudzień 2015. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20013, Działanie 1.4.
 • Załuski P. - kierownik projektu: Badania podstawowe ściśliwości cieczy hydraulicznych do ciśnień 40 MPa; Grant DSMN 030801/2014
 • Załuski P.: Projekt stanowiska do badania momentu obrotowego silnika hydraulicznego o odwróconej kinematyce, w ramach prac badawczych dla firmy Fama w Gniewie 2014

10. Patenty

 • Osiecki L.: Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa. Patent Pl nr 215 652 przyznany 31.01.2014.
 • Śliwiński Paweł: „Układ do kompensacji luzów osiowych w hydraulicznej maszynie wyporowej”. Patent nr 219147 z dnia 24.08.2011 (przyznany 24.07.2014).
 • Śliwiński Paweł, Śliwiński Piotr, Szwajca T.: „Kanały dopływu i odpływu w płytach bocznych satelitowego mechanizmu roboczego maszyn wyporowych”. Patent nr 217363 z dnia 11.10.2010 (przyznany 21.08.2014)
 • Śliwiński Paweł, Osiecki L.: „Agregat pompowy”. Patent nr 216999 z dnia 20.12.2010 (przyznany 14.07.2014)

11. Ekspertyzy