Pracownicy

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Krzysztof KALIŃSKI, prof. zw. PG
kier. Zespołu Mechatroniki
 
pok. 108 WM, tel. (58) 347-14-96
kkalinsk@pg.edu.pl, Strona www
 

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Edmund WITTBRODT, prof. zw. PG
kier. Zespołu Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów
pok. 101 WM, tel.: (58) 347-29-29
e.wittbrodt@pg.edu.pl
dr hab. inż. Marek GALEWSKI, prof. nadzw. PG pok. 103 WM, tel. (58) 347-11-21
marek.galewski@pg.edu.pl, Strona www
dr hab. inż. Mirosław GERIGK, prof. nadzw. PG pok. 107 WM, tel. (58) 347-28-23
mger@pg.edu.pl
dr hab. inż. Ryszard JASIŃSKIprof. nadzw. PG pok. 409 WM, tel. (58) 347-29-32
rjasinsk@pg.edu.pl
dr hab. inż. Paweł ŚLIWIŃSKI, prof. nadzw. PG
kier. Zespołu Hydrauliki i Pneumatyki
pok. 407 WM, tel. (58) 347-22-67
pawel.sliwinski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Wiktoria WOJNICZ, prof. nadzw. PG pok. 109 WM, tel. (58) 347-13-24
wiktoria.wojnicz@pg.edu.pl
dr hab inż. Krzysztof LIPIŃSKI, adiunkt PG pok. 110 WM, tel. (58) 347-29-96
klipinsk@pg.edu.pl
dr hab. inż. Leszek OSIECKI, adiunkt PG pok. 406 WM, tel (58) 347-20-31
losiecki@pg.edu.pl
dr inż. Marek CHODNICKI, st. wykładowca pok. 118 WM, tel. (58) 347-25-56
marchodn@pg.edu.pl
dr inż. Rafał HEIN, st. wykładowca pok. 104 WM, tel. (58) 347-24-52
rahe@pg.edu.pl
dr inż. Michał MAZUR, adiunkt PG pok. 112 WM, tel. (58) 347-15-42
micmazur@pg.edu.pl
dr inż. Piotr PATROSZadiunkt PG pok. 408 WM, tel. (58) 347-28-31
piopatro@pg.edu.pl
dr inż. Wiktor SIEKLICKI, adiunkt PG pok. 200A WM, tel. (58) 347-21-83, wiktor.sieklicki@pg.edu.pl, Strona www
dr inż. Paweł ZAŁUSKI, adiunkt PG pok. 410 WM, tel. (58) 347-11-08
pawzalus@pg.edu.pl
mgr inż. Adam DĄBROWSKI, asystent PG pok. 117 WM, tel. (58) 347-20-74
ad.dabrowski@gmail.com
, Strona www
mgr inż. Anna GRZECZKA, asystent PG pok. 200A WM, tel. (58) 347-21-83
mgr inż. Barbara KOWALSKA, asystent PG pok. 112 WM, tel. (58) 347-15-42
barkowal@pg.edu.pl
mgr inż. Natalia MORAWSKA, asystent PG pok. 112 WM tel. (58) 347-15-42, Strona www
mgr inż. Grzegorz BANASZEK, wykładowca pok. 105 WM, tel. (58) 347-20-30
gbanasze@pg.
edu.pl

 

Pracownicy nieetatowi: 

  dr hab. inż. Andrzej BALAWENDER pok. 410 WM, tel. (58) 347-11-08
abalawen@pg.edu.pl
  dr inż. Andrzej BIEŃKOWSKI pok. 408 WM, tel. (58) 347-28-31
abienkow@pg.
edu.pl
  dr inż. Józef NIEGODA pok. 410 WM, tel. (58) 347-11-08
jniegoda@pg.edu.pl
  dr inż. Henryk POTULSKI pok. 411 WM, tel. (58) 347-20-25
  dr inż. Jerzy STUCZYŃSKI pok. 411 WM, tel. (58) 347-20-25

Doktoranci: 

  mgr inż. Krzysztof BOBROWSKI pok. 117 WM, tel. (58) 347-20-72
  mgr inż. Piotr DUBA pok. 413 WM, piotr.duba@pg.edu.pl
  mgr inż. Adrian ORZECHOWSKI pok. 104 WM, tel. (58) 347-24-52
  mgr inż. Julita SARGUN pok. 117 WM, tel. (58) 347-20-74
  mgr inż. Karol ŻMICH pok. 411 WM, tel. (58) 347- 20-25

Pracownicy techniczni i administracyjni:

mgr inż. Barbara GENTKOWSKA, specj. informatyk pok. 105 WM, tel. (58) 347-11-09
bgentkow@pg.edu.pl
mgr Bożena KLAWON, specjalista pok. 102 WM, tel. (58) 347-29-29
bozklawo@pg.edu.pl
Janusz PAGA, st. technik pok. 413 WM, janpaga@pg.edu.pl
Krzysztof MROZEK, specj. naukowo - techniczny pok. 008 WM, tel. (58) 347-16-02
krzmroze@pg.edu.pl