Pracownicy

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Krzysztof KALIŃSKI
kier. Zespołu Mechatroniki
 
pok. 108 WM, tel. (58) 347-14-96
kkalinsk@pg.edu.pl, Strona www
 

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Edmund WITTBRODT
kier. Zespołu Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów
pok. 101 WM, tel.: (58) 347-29-29
e.wittbrodt@pg.edu.pl

dr hab. inż. Marek GALEWSKI, prof. uczelni

p.o. Kierownik Katedry

pok. 103 WM, tel. (58) 347-11-21
marek.galewski@pg.edu.pl, Strona www
dr hab. inż. Mirosław GERIGK, prof. uczelni pok. 107 WM, tel. (58) 347-28-32
mger@pg.edu.pl
dr hab. inż. Ryszard JASIŃSKIprof. uczelni pok. 409 WM, tel. (58) 347-29-32
rjasinsk@pg.edu.pl
dr hab. inż. Rafał HEIN pok. 104 WM, tel. (58) 347-24-52
rahe@pg.edu.pl
dr hab inż. Krzysztof LIPIŃSKI, prof. uczelni pok. 110 WM, tel. (58) 347-29-96
klipinsk@pg.edu.pl
dr hab. inż. Leszek OSIECKI, prof. uczelni pok. 406 WM, tel (58) 347-20-31
losiecki@pg.edu.pl
dr hab. inż. Paweł ŚLIWIŃSKI, prof. uczelni
kier. Zespołu Hydrauliki i Pneumatyki
pok. 407 WM, tel. (58) 347-22-67
pawel.sliwinski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Wiktoria WOJNICZ, prof. uczelni pok. 109 WM, tel. (58) 347-13-24
wiktoria.wojnicz@pg.edu.pl
dr inż. Marek CHODNICKI pok. 118 WM, tel. (58) 347-25-56
marchodn@pg.edu.pl
dr inż. Michał MAZUR pok. 112 WM, tel. (58) 347-15-42
micmazur@pg.edu.pl
dr inż. Piotr PATROSZ pok. 408 WM, tel. (58) 347-28-31
piopatro@pg.edu.pl
dr inż. Wiktor SIEKLICKI pok. 200A WM, tel. (58) 347-21-83,
wiktor.sieklicki@pg.edu.pl, 
Strona www
dr inż. Alicja STANISŁAWSKA pok. 403a WM,  tel. (58) 347-13-81
alicja.stanislawska@pg.edu.pl
dr inż. Paweł ZAŁUSKI pok. 410 WM, tel. (58) 347-11-08
pawzalus@pg.edu.pl
mgr inż. Marcin BĄK pok. 408 WM, tel. (58) 347-28-31
marcin.bak@pg.edu.pl
mgr inż. Adam DĄBROWSKI pok. 117 WM, tel. (58) 347-20-74
ad.dabrowski@gmail.com
, Strona www
mgr inż. Piotr DUBA pok. 403a WM,  tel. (58) 347-13-81,
piotr.duba@pg.
edu.pl

 
 mgr inż. Katarzyna FORYSIAK pok. 118 WM, tel. (58) 347-25-66,
katarzyna.forysiak@pg.edu.pl
mgr inż. Anna GRZECZKA pok. 200A WM, tel. (58) 347-21-83
mgr inż. Natalia MORAWSKA pok. 112 WM tel. (58) 347-15-42, Strona www
mgr inż. Grzegorz BANASZEK pok. 105 WM, tel. (58) 347-20-30
gbanasze@pg.
edu.pl

 

Pracownicy nieetatowi: 

     
  dr inż. Andrzej BIEŃKOWSKI pok. 408 WM, tel. (58) 347-28-31
abienkow@pg.
edu.pl
  dr inż. Józef NIEGODA pok. 410 WM, tel. (58) 347-11-08
jniegoda@pg.edu.pl
     
  dr inż. Jerzy STUCZYŃSKI pok. 411 WM, tel. (58) 347-20-25

Doktoranci: 

     
  mgr inż. Julita SARGUN pok. 117 WM, tel. (58) 347-20-74
  mgr inż. Karol ŻMICH pok. 411 WM, tel. (58) 347- 20-25

Pracownicy techniczni i administracyjni:

mgr inż. Barbara GENTKOWSKA, specj. informatyk pok. 105 WM, tel. (58) 347-11-09
bgentkow@pg.edu.pl
mgr Bożena KLAWON, specjalista pok. 102 WM, tel. (58) 347-29-29
bozklawo@pg.edu.pl
Janusz PAGA, st. technik pok. 413 WM, janpaga@pg.edu.pl
lic. Dariusz ŚLESZYŃSKI, technik pok. 008 WM, tel. (58) 347-16-02
dariusz.sleszynski@pg.edu.pl