Katedra

Mechaniki i Mechatroniki, Zakład Hydrauliki i Pneumatyki

Opis usługi

Badania pomp hydraulicznych

Pomiary sprawności całkowitej, objętościowej i mechaniczno- ciśnieniowej pomp wyporowych. Ekspertyzy dot. pomp wielo-tłoczkowych osiowych z wychylną tarczą i korpusem. Badania w/w jednostek w pracy silnikowej.

Zakres badań:

  • ciśnienie do 50 MPa

  • prędkość max. - 2000-3000 obr/min

  • moc max. 120 kW

Aparatura
(stanowisko badawcze)

2 wyspecjalizowane stanowiska w laboratorium Katedry

Referencje (doświadczenie),
dorobek zespołu

Projekt i konstrukcja nowego typoszeregu pomp wielotłoczkowych z rozrządem krzywkowym (patenty polski i europejski, srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Innowacje 2000). Obecnie wdrażane w PHS Hydrotor

Badania pomp na zlecenia firm Rockfin, ABB, Sauer-Danfoss i in.

Osoba nadzorująca

Dr inż. Leszek Osiecki

 

e-mail:losiecki@pg.gda.pl, kmim@mech.pg.gda.pl
tel.:(58) 347-20-31, (58) 347-29-29

Katedra

Mechaniki i Mechatroniki, Zakład Hydrauliki i Pneumatyki

Opis usługi

Badania silników hydraulicznych wolnoobrotowych wysokomomentowych.

Określane są charakterystyki ruchowe oraz sprawnościowe silników. Badane są zjawiska występujące podczas pracy silników, co umożliwia optymalizację ich konstrukcji.

Aparatura
(stanowisko badawcze)

Dwa wyspecjalizowane stanowiska w laboratorium Katedry, wyposażone w aparaturę pomiarową klasy 0.1, 0.2.

Referencje (doświadczenie),
dorobek zespołu

Opracowano metodykę badań silników hydraulicznych, wykonano wg niej badania wielu prototypów silników dla przemysłu okrętowego, prowadzone są badania nowej generacji silników satelitowych.

Osoba nadzorująca

Dr hab. inż. Andrzej Balawender, prof. nadzw. PG

 

e-mail: abalawen@pg.gda.pl
tel.: (058) 347 22 56, 11 08

Katedra

Mechaniki i Mechatroniki, Zakład Hydrauliki i Pneumatyki

Opis usługi

Badania elementów i układów hydraulicznych, w szczególności zaworów.

Aparatura
(stanowisko badawcze)

Dwa stanowiska w laboratorium Katedry, wyposażone w aparaturę pomiarową klasy 0.1, 0.2.

Referencje (doświadczenie),
dorobek zespołu

Badania zaworów dla firm produkujących urządzenia hydrauliczne w tym ROCKFIN, KODAL w Gdyni oraz zaworów kulowych dla TEHACO w Gdańsku.

Osoba nadzorująca

Dr hab. inż. Andrzej Balawender, prof. nadzw. PG

 

e-mail: abalawen@pg.gda.pl
tel.: (058) 347 22 56, 11 08

Katedra

Mechaniki i Mechatroniki, Zakład Hydrauliki i Pneumatyki

Opis usługi

Badania elementów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia w tym w warunkach szoku termicznego.

Oziębione w komorze niskich temperatur elementy hydrauliczne są zasilane gorącym czynnikiem roboczym. Określane są obszary dopuszczalnych parametrów pracy.

Aparatura
(stanowisko badawcze)

Wyspecjalizowane stanowisko w laboratorium Katedry, wyposażone w aparaturę pomiarową klasy 0.1, 0.2.

Referencje (doświadczenie),
dorobek zespołu

W ramach pracy doktorskiej zbadano dwa typy silników hydraulicznych (satelitowy, gerotorowy).

Osoba nadzorująca

Dr hab. inż. Andrzej Balawender, prof. nadzw. PG

Dr inż. Ryszard Jasiński

 

e-mail: abalawen@pg.gda.pl, tel.: (058) 347-29-29, 347-11-08

e-mail: rjasinsk@pg.gda.pl, tel.: (058) 347-29-32

Katedra

Mechaniki i Mechatroniki, Zakład Hydrauliki i Pneumatyki

Opis usługi

Szkolenia z zakresu hydrauliki ipneumatyki dla pracowników przemysłu na różnych poziomach zaawansowania.

Aparatura
(stanowisko badawcze)

4 nowoczesne stanowiska dydaktyczne do ćwiczeń z hydrauliki oraz nowoczesne laboratorium do ćwiczeń z pneumatyki

Referencje (doświadczenie),
dorobek zespołu

Doświadczona kadra dydaktyczna Katedry prowadziła liczne szkolenia dla pracowników przemysłu w tym studium podyplomowe

Osoba nadzorująca

Dr hab. inż. Andrzej Balawender, prof. nadzw. PG>

 

e-mail:abalawen@pg.gda.pl
tel.: (058) 347-29-59, 347-11-08

Katedra

Mechaniki i Mechatroniki, Zakład Hydrauliki i Pneumatyki

Opis usługi

Projektowanie stanowisk do badania elementów i układów hydraulicznych.

Projektowanie i wykonawstwo systemów pomiarowych do stanowisk badawczych oraz do monitorowania i diagnozowania układów hydraulicznych podczas eksploatacji.

Aparatura
(stanowisko badawcze)

Opracowano projekty przyrządów do dokładnych pomiarów natężenia przepływu klasy 0.2, 0.4 przy ciśnieniach do 30 MPa. Opracowano przyrządy do monitorowania i diagnozowania układów hydraulicznych metodą termodynamiczną.

Referencje (doświadczenie),
dorobek zespołu

Opracowane przyrządy, systemy oraz stanowiska wdrożono w licznych laboratoriach przemysłowych i badawczych w kraju i za granicą.

Osoba nadzorująca

Dr hab. inż. Andrzej Balawender, prof. nadzw. PG

Dr inż. Andrzej Bieńkowski, mgr inż. Marian Zieliński

 

e-mail: abalawen@pg.gda.pl
tel.: (058) 347 22 56, 11 08

Katedra

Mechaniki i Mechatroniki, Zakład Hydrauliki i Pneumatyki

Opis usługi

Ekspertyzy i projekty instalacji pneumatycznych oraz układów sterowania

Aparatura
(stanowisko badawcze)

 

Referencje (doświadczenie),
dorobek zespołu

Projekty instalacji sprężonego powietrza. Projekty unikalnych urządzeń pneumatycznych w tym ze sterowaniem elektronicznym.

Osoba nadzorująca

Dr inż. Józef Niegoda

 

e-mail: jniegoda@pg.gda.pl
tel.: (058) 347-20-25