Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński

Kierownik Laboratorium
dr inż. Wiktoria Wojnicz

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

Katedra Mechaniki i Mechatroniki
Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: wiktoria.wojnicz@pg.edu.pl
Telefon: (+48 58) 347 13 24, (+48 58) 347 29 29

 

Laboratorium oferuje:

Badania podstawowe

 1. Badania własności mechanicznych materiałów, elementów oraz złączy konstrukcyjnych.
 2. Badania udarności sposobem Charpy'ego, próba udarowa spadającym ciężarem (DWTT), określenie temperatury kruchości.
 3. Próby statyczne oraz badania osprzętu zdejmowanego i osprzętu do podwieszania ładunków.
 4. Badania lin, łańcuchów i zawiesi.
 5. Badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych w powietrzu i środowisku korozyjnym.
 6. Badania prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych i określenie odporności na pękanie w płaskim stanie odkształcenia.

 

Badania dodatkowe

 1. Pomiary naprężeń i odkształceń elementów maszyn i konstrukcji
 2. Pomiary twardości materiałów konstrukcyjnych

 

Laboratorium posiada możliwość przygotowania próbek z materiału dostarczonego przez klienta.

Opracowujemy także ekspertyzy sądowe w zakresie "Badania wytrzymałości materiałów i konstrukcji".
Najważniejsze z ekspertyz i opinii wykonanych dla potrzeb organów procesowych:

 1. Ekspertyza wytrzymałościowa dotycząca katastrofy autobusu marki "Autosan" H9-21 pod Kokoszkami w 1994 roku.
 2. Ekspertyza z zakresu badań materiałowych i wytrzymałościowych elementów instalacji gazowej na poziomie piwnic w budynku przy ul. Wojska Polskiego 39 w Gdańsku w roku 1995.
 3. Ekspertyza z zakresu badań wytrzymałościowych i materiałowych pękniętej rury metalowej prowadzącej linę na bęben windy trałowej kutra rybackiego w roku 1998.
 4. Ekspertyza wytrzymałościowa przyczyn pęknięcia zawiesia mocującego zblocze na statku "Dar Młodzieży" w 2006 roku.
 5. Ekspertyza w sprawie pęknięcia zawiasów łóżeczka w szpitalu na oddziale Neonatologii w 2005 roku.
 6. Ekspertyza w sprawie przyczyn pęknięcia haka huśtawkowego w 2006 roku.
 7. Ekspertyza w sprawie przyczyn pęknięcia śrub mocujących wahacz zawieszenia do podwozia w autobusie NEOPLAN w 2006 roku.
 8. Ekspertyza w sprawie przyczyn pęknięcia zwrotnicy samochodu Citroen Berlingo w 2007 roku.
 9. Ekspertyza w sprawie przyczyn pęknięcia wahacza samochodu Fiat Uno w 2007 roku.
 10. Ekspertyza w sprawie przyczyn zerwania śruby napinacza rolki w samochodzie Oktavia Super B w 2008 roku.

 

Badania, analizy i ekspertyzy wykonują:
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt (biegły sądowy)
dr inż. Henryk Potulski
dr inż. Jerzy Stuczyński (biegły sądowy)
dr inż. Wiktoria Wojnicz

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
Janusz Paga