1. aCIRET - Apprenticeship Cluster for Industry-Ready Engineers of Tomorrow. Erasmus +. Kierownik projektu: Marek Chodnicki: https://mech.pg.edu.pl/aciret/

2. Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy. POWER -03.01.00 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym. NCBiR. Kierownik projektu: prof. Edmund Wittbrodt, Marek Chodnick: https://mech.pg.edu.pl/technologie-kosmiczne/

3. LIDER/35/102/L-2/10/NCBiR/2011, Kierownik projektu: dr inż. Paweł Śliwiński:
Nowe opracowanie hydraulicznych maszyn satelitowych do napędów z cieczami ekologicznymi oraz z cieczami niepalnymi: