Dydaktyka

Katedra Mechaniki i Mechatroniki prowadzi przedmioty dla następujących kierunków studiów:

Wydział Mechaniczny:

1. Mechanika i Budowa Maszyn

2.Mechatronika

3.Inżynieria Mechaniczno - Medyczna

4. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Nanotechnologia:

Kierunki międzywydziałowe:

1. Energetyka

2. Inżynieria Materiałowa