Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG
Telefon: (+48 58) 347 29 29
e-mail: kmiwm@pg.edu.pl

 

Katedra oferuje oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń mechanicznych:

 • Badania stanu urządzeń, analizy statyczno-wytrzymałościowe maszyn i elementów konstrukcji

 

Katedra oferuje analizy w zakresie:

 • Modelowania i analizy dynamicznych własności konstrukcji mechanicznych oraz układów mechatronicznych.
 • Obliczeń wytrzymałościowych części maszyn i konstrukcji w zagadnieniach statycznych i termicznych
  • Zagadnienia są rozwiązywane metodami elementów skończonych (odkształcalnych i sztywnych) przy korzystaniu z oprogramowania: ANSYS, MSC.NASTRAN, MSC.MARC, MSC.ADAMS, MSC.PATRAN, MATLAB
 • Modelowania, optymalizacji i analizy drgań układów mechanicznych i mechatronicznych o dużych ruchach roboczych
  • Zagadnienia są rozwiązywane metodami dynamiki układów wielomasowych przy wykorzystaniu programów autorskich budowanych w środowisku programu MATLAB
 • Modelowania układów dyskretno-ciągłych o zróżnicowanej naturze fizycznej
 • Analiz drgań i sterowania układów mechatronicznych
  • Zagadnienia są rozwiązywane metodą grafów wiązań i elementów skończonych przy wykorzystaniu programów 20-SIM, MATLAB, SIMULINK i oprogramowania autorskiego
 • Programowania układów sterowania maszyn opartych na sterownikach PLC i mikrokontrolerach
 • Nadzorowania układów dynamicznych, w tym procesów obróbki szybkościowej metali, drgań manipulatorów i wag pomostowych oraz ruchu platform mobilnych
  • Zagadnienia są rozwiązywane metodą elementów skończonych przy użyciu oprogramowania autorskiego, jak również - z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badań eksperymantalnych (w tym przenośny komputerowy system nadzorowania drgań)