Imię i Nazwisko:  Justyna Zorn
Stopień/Tytuł:  Mgr inż.
Stanowisko:  Doktorantka
Telefon:  +48 58 347-25-84
Pokój: 221B w Gmachu Głównym
E-mail:  juszorn@pg.gda.pl

Specjalizacja: 

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2016-11-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza