Imię i Nazwisko:  Jerzy Ejsmont
Stopień/Tytuł:  Prof. dr hab. inż.
Stanowisko:  Kierownik Zespołu, Profesor zw. PG
Telefon:  +48 58 347-26-95, +48 58 347-23-47
Pokój:  435 w budynku Wydz. Mechanicznego (budynek 40, ul. Siedlicka 1 w Gdańsku)
E-mail:  jejsmont@pg.edu.pl

Specjalizacja:  mechanika, pojazdy lądowe

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacji Maszyn

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-04-09 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza