Imię i Nazwisko:  Michał Wasilczuk
Stopień/Tytuł:  Prof. dr hab. inż.
Stanowisko:  Kierownik Katedry, Kierownik Zespołu, Profesor zw. PG
Telefon:  +48 58 347-19-37 (sekretariat)
Pokój:  206 w Gmachu Głównym
E-mail:  mwasilcz@pg.edu.pl
strona WWW

Specjalizacja:  budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria łożyskowania

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-04-09 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza