Imię i Nazwisko:  Szymon Grymek
Stopień/Tytuł:  Dr hab. inż.
Stanowisko:   Kierownik Zespołu, Profesor nadzw. PG
Telefon:  +48 58 347-28-08
Pokój:  221 w Gmachu Głównym
E-mail:  sgrymek@pg.edu.pl

Specjalizacja:  automatyka, komputerowe wspomaganie projektowania, sztuczne sieci neuronowe

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacji Maszyn

 

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2019-07-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza