Zakres kształcenia realizowany przez Katedrę

Katedra kształci studentów na różnych kierunkach Wydziału Mechanicznego i innych Wydziałach Politechniki Gdańskiej (kier. Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka, Inżynieria Materiałowa). Ponadto Katedra KMiP prowadzi we współpracy z Akademią Medyczną w Gdańsku szereg przedmiotów na kierunku międzyuczelnianym Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.

Zakres realizowanych w Katedrze przedmiotów jest szeroki i obejmuje: elementy maszynoznawstwa, teorii projektowania i konstruowania , tribologii; niezawodność, projektowanie maszyn wspomagane komputerowo (CAD). W efekcie czego studenci uzyskują umiejętności i kompetencje w zakresie konstruowania elementów i zespołów mechanicznych; doboru elementów katalogowych; tworzenie modeli elementów i zespołów; projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn; planowania i nadzorowania zadań obsługowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń.

 

Data aktualizacji: 2016-11-14 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza