Wszyscy dotychczasowi pracownicy Katedry

Poniżej podano wykaz nazwisk wszystkich pracowników Katedry, którzy byli i są zatrudnieni w jej ponad 60 letniej historii, w kolejności ich zatrudnienia.
Nazwiska pracowników aktualnie zatrudnionych na etatach w Katedrze opisano pogrubioną czcionką, a rok zatrudnienia podano w (nawiasie).
W przypadku Pracowników, którzy odeszli ze świata żywych, podajemy kiedy to nastąpiło w [nawiasie prostokątnym], o ile mamy o tym wiedzę.

 1. prof. dr inż. Adolf Polak † [1967]
 2. doc. mgr inż Jan Brosch †
 3. prof. mgr inż. Tadeusz Gerlach †
 4. prof. dr inż. Kazimierz Zygmunt † [1970]
 5. prof. mgr inż. Henryk Więckiewicz † [1978]
 6. mgr inż. Jerzy Sieczkowski †
 7. Alfons Konieczka
 8. doc. dr inż. Kazimierz Iwanowski † [2002-09-29]
 9. mgr inż. Jan Konieczka †
 10. mgr inż. Stanisław Wesołowski † [1981-12-06]
 11. mgr inż. Roman Peszkowski †
 12. Pelagia Śliwińska †
 13. mgr inż. Ignacy Sienicki †
 14. doc. dr inż. Ryszard Maciakowski † [2005-07-29]
 15. mgr inż. Henryk Plety †
 16. inż. Stanisław Orłoś † [1969]
 17. prof. dr inż. Jan Madejski
 18. Maria Hajkowicz †
 19. dr inż. Zbigniew Kozakiewicz † [2015-06]
 20. mgr inż. Edward Gill † [2004-04-01]
 21. doc. dr inż. Jerzy Węcławski
 22. mgr inż. Henryk Kowalczyk †
 23. inż. Henryk Kotiuk
 24. Halina Gill
 25. mgr inż. Stanisław Szymański
 26. mgr inż. Krzysztof Nowak
 27. prof. mgr inż. Władysław Floriański † [1952]
 28. dr inż. Tadeusz Uchman - Mularczyk † [1972]
 29. z-ca prof. mgr inż. Kazimierz Bogacz † [1960]
 30. mgr inż. Marcin Golędzinowski †
 31. Julian Dementko † [1954]
 32. z-ca prof. mgr inż. Zdzisław Ciołkowski † [1987-03-30]
 33. doc. dr inż. Jerzy Białkowski †
 34. mgr inż. Henryk Jost
 35. mgr inż. Marian Stępień
 36. mgr inż. Jerzy Grabczyński
 37. mgr inż. Wojciech Brogowski [1980]
 38. z-ca prof. mgr inż. Stanisław Przedpełski † [1975]
 39. mgr inż. Jerzy Bohuszewicz †
 40. mgr inż. Aleksander Czajka †
 41. mgr inż. Edwin Ślesicki †
 42. mgr inż. Janusz Straszak †
 43. mgr inż. Antoni Skórniewski †
 44. mgr inż. Henryk Wolanowski † [1980]
 45. mgr inż. Ryszard Wójcik † [1988-05-07]
 46. mgr inż. Zbigniew Zamorski
 47. prof dr hab. inż. Zbigniew Cywiński
 48. mgr inż. Jan Orchowski
 49. Jan Małyszko
 50. mgr inż. Bohdan Sokołowski † [1983]
 51. mgr inż. Kazimierz Steller
 52. prof. dr inż. Wiktor Pietrzyk †
 53. mgr inż. Maria Moszkowska - Kozakiewicz †
 54. Piotr Więch † [1989-11-06]
 55. Krystyna Moczorat
 56. Władysław Kołodziejczyk
 57. Czesław Netkowski
 58. Tadeusz Wolski [2003-11-03]
 59. dr inż. Leonard Wieliczko
 60. doc.dr inż. Olgierd Olszewski (1961)
 61. doc. dr inż. Juliusz Baczyński †
 62. mgr inż. Alojzy Rigall † [2019-04-30]
 63. mgr inż. Antoni Chrzan (1963)
 64. dr inż. Jan Kłopocki (1963)
 65. mgr inż. Andrzej Ligarzewski
 66. mgr inż. Zygmunt Kocieniewski †
 67. dr inż. Grzegorz Janiszewski †
 68. dr hab. inż. Jan Sikora, prof. nadzw. PG
 69. Andrzej Tuchołka
 70. mgr inż. Władysław Węgrzyński
 71. dr inż. Marek Kochanowski † [2017-07-26]
 72. dr inż. Mikołaj Wójcik †
 73. dr inż. Jan Zajączkowski
 74. inż. Konstantyn Majerowski
 75. inż. Bogusław Niemkiewicz † [2001-11-30]
 76. Urszula Rigall
 77. prof. dr hab. inż. Antoni Neyman, prof. zw. PG (1966)
 78. mgr inż. Leszek Janiszewski †
 79. dr inż. Marian Król
 80. dr inż. Tadeusz Łubiński † [2001-10-03]
 81. Krzysztof Rzewuski
 82. mgr inż. Andrzej Dauter
 83. dr inż. Andrzej Darski † [2005-03-01]
 84. mgr inż. Jan Zieliński
 85. inż. Anna Hałaburda
 86. Eugeniusz Kuster
 87. mgr inż. Jan Koralewski
 88. dr inż. Andrzej Studziński
 89. Teodozja Szyran
 90. dr inż. Józef Kozłowski † [1985]
 91. inż. Mirosław Jarzembowski (1970)
 92. dr inż. Bogusław Siwek
 93. dr inż. Wojciech Majewski (1972)
 94. mgr inż Barbara Roszkowska
 95. prof. dr hab. inż Tadeusz Stolarski
 96. dr inż. Jerzy Pasiński.
 97. mgr inż. Roman Niesteruk
 98. Mieczysław Kokosza
 99. doc. dr inż. Leszek Cantek
 100. dr inż. Andrzej Pałżewicz
 101. mgr inż. Zbigniew Gadomski (1973)
 102. mgr inż. Henryk Kumor †
 103. doc. dr inż. Paweł Romanowski (1973)
 104. Jacek Łuczywo (1975)
 105. dr inż. Jerzy Sadaj
 106. inż. Hubert Rutkowski
 107. dr inż. Krzysztof Druet (1977)
 108. Zofia Spychała † [2003-05-10]
 109. mgr inż. Włodzimierz Gęsicki
 110. Jerzy Szparaga
 111. mgr inż. Andrzej Spychała
 112. mgr inż. Jerzy Gliwiński (1981)
 113. Maria Rak
 114. doc. dr inż. Stanisław Niespodziński
 115. doc. dr inż. Daniel Dutkiewicz
 116. dr inż. Tadeusz Matuszek † [2019-03-18]
 117. dr inż. Jan Knyszewski
 118. mgr inż. Jan Szostek
 119. mgr inż. Krzysztof Gerlach
 120. mgr inż. Piotr Diłaj † [ 29.08.2015]
 121. mgr inż. Dariusz Szwedowicz
 122. Romuald Wierzbowski
 123. mgr inż. Waldemar Piotrewicz
 124. Hanna Brzeska
 125. mgr inż. Grażyna Gerlach
 126. Lech Wertyński
 127. Stefania Nawrot
 128. dr inż. Leszek Dąbrowski (1985)
 129. Tomasz Ślesicki
 130. mgr inż. Krzysztof Olszewski †
 131. prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. PG (1986)
 132. mgr inż. Marek Łubniewski (1989)
 133. dr hab. inż Szymon Grymek, prof. nadzw. PG (1990)
 134. prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski
 135. dr hab. inż. Waldemar Karaszewski, prof. nadzw. PG (1993)
 136. dr hab. inż. Jacek Igor Łubiński (1994)
 137. dr hab. inż. Artur Olszewski (1995)
 138. mgr inż. Jarosław Kobylański
 139. Stanisław Widanka
 140. inż. Aleksander Waszkiewicz
 141. dr inż. Rafał Biernacki
 142. dr inż. Rafał Gawarkiewicz (1998)
 143. dr inż. Grzegorz Rotta (2002)
 144. dr hab. inż. Michał Wodtke (2002)
 145. Angelika Skarżyńska(Poturaj)
 146. prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert, prof. nadzw. PG, AMG (2007)
 147. Monika Wisiorek
 148. Agnieszka Dróżka (2008)
 149. prof. dr hab. inż. Tadeusz Stolarski (2010)
 150. dr inż. Jacek Czyżewicz (2013)
 151. mgr inż. Katarzyna Mazur (2015)
 152. dr n. med. Łukasz Lewicki
 153. dr inż. Katarzyna Zasińska (2016)

 

Data aktualizacji: 2019-07-17 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza