Imię i Nazwisko:  Ryszard Woźniak
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca
Telefon:  +48 58 347-23-47
Pokój:  430 w budynku Wydz. Mechanicznego (budynek 40, ul. Siedlicka 1 w Gdańsku)
E-mail:  rwozniak@pg.gda.pl

Specjalizacja:  pojazdy samochodowe

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacji Maszyn

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-07-12 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza