Imię i Nazwisko:  Stanisław Taryma
Stopień/Tytuł:  Dr hab. inż., prof. nadzw. PG
Stanowisko:  Profesor nadw. PG
Telefon:  +48 58 347-23-47
Pokój:  430 w budynku Wydz. Mechanicznego (budynek 40, ul. Siedlicka 1 w Gdańsku)
E-mail:  staryma@pg.gda.pl

Specjalizacja:  pojazdy mechaniczne

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacji Maszyn

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-07-12 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza